Za nekatere trgovce bo dvig minimalne plače predstavljal dodaten pritisk na stroške dela, manj bo dela za študente in nadomeščanj, medtem ko drugih zvišanje ne skrbi, načrtujejo nove zaposlitve ter obljubljajo nadpovprečno plačilo. Na Trgovinski zbornici Slovenije sicer izpostavljajo, da povečanje minimalne plače v času največje krize zadnjih 70 let za podjetja v gospodarstvu ni izvedljivo.

S 1. januarjem se za izračun minimalne plače uporabljala nova formula, na podlagi katere bo morala za najmanj 20, a ne za več kot 40 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

Minister za delo Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar v neto znesku predstavlja 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, je napovedal pred dnevi. Država namerava delodajalcem dvig sicer subvencionirati.

Delodajalske organizacije že nekaj časa opozarjajo, da mnoga podjetja zvišanja minimalne plače ne bodo prenesla. Opozorila je še okrepila epidemija covida-19 in delodajalci so vladi predlagali začasno zamrznitev minimalne plače. Sindikati so se temu ostro uprli in vztrajajo, da zamrznitev ne pride v poštev. Vlada je poskušala nesoglasje rešiti s kompromisnim predlogom, po katerem bi bila nova formula za izračun minimalne plače uveljavljena šele 1. aprila. Do konca septembra bi stroške zvišanja krila država, nato pa delodajalci. Vendar pa sta takšnemu predlogu nasprotovali obe strani, zato ga vlada v sedmi protikoronski zakon ni vključila.

V Trgovinski zbornici Slovenije upajo, da ne bo prišlo do odpuščanj

Spremembe na področju minimalne plače se bodo tako dotikale mnogih, številni pa so prepričani, da gre zgolj za izgovor delodajalcev, ki ne želijo večjih stroškov. Kako so se na spremembe na tem področju pripravili v trgovskem sektorju, kjer ima mnogo zaposlenih minimalno plačo?

S ciljem ohranjanja delovnih mest v Trgovinski zbornici Slovenije apelirajo na vlado in sindikate, da v okviru socialnega dialoga poiščejo skupno rešitev, ki ne bo privedla do dodatnega odpuščanja zaradi spremenjenega načina določanja višine minimalne plače.“Takšno povečanje minimalne plače v času največje gospodarske krize zadnjih 70 let za podjetja v gospodarstvu ni izvedljivo,” so poudarili pred kratkim.

Takšno povečanje minimalne plače v času največje gospodarske krize zadnjih 70 let za podjetja v gospodarstvu ni izvedljivo.

“Glede na to, da je zaprte skoraj 80 odstotkov trgovine, se posledice že čutijo na trgu dela, na kar kažejo tudi zadnji podatki Zavoda RS za zaposlovanje, saj je bilo med lanskim januarjem in decembrom na zavodu na novo prijavljenih 10.731 oseb iz trgovinske dejavnosti, kar je 33,9 odstotka več kot v enakem obdobju predlani,” so še ponazorili v trgovinski zbornici.

Mercator: Dvig minimalne plače je dodaten pritisk na stroške dela

Kaj o tem menijo posamezni trgovci in ali bo imel dvig minimalne plače zanje kakšne posledice? Je strah pred odpuščanji delavcev upravičen?

“Dvig minimalne plače predstavlja dodaten pritisk na stroške dela. Razmeram se bo potrebno prilagoditi s spremembami v organizaciji dela in različnimi oblikami dela. Delno bomo razporejali obstoječe kadre, delno ne bomo nadomeščali upokojevanj in podobno. Pritisk povečanih stroškov dela bo vplival tudi na zmanjševanje občasnih potreb po zunanjih izvajalcih, kot so študenti, agencije, pogodbeno delo. Pričakujemo pa manjšo fluktuacijo kadra, zato bodo delovni procesi bolj stabilni. Potrebe glede prostih delovnih mest pa se sproti usklajujejo glede na fluktuacijo kadra,” so za naš medij pojasnili v Mercatorju.

Dvig minimalne plače predstavlja dodaten pritisk na stroške dela. Razmeram se bo potrebno prilagoditi s spremembami v organizaciji dela in različnimi oblikami dela. Delno bomo razporejali obstoječe kadre, delno ne bomo nadomeščali upokojevanj in podobno.

Skupina Mercator je konec septembra zaposlovala 20.381 ljudi ali 2,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. S tem je še vedno največji zaposlovalec v Sloveniji in eden največjih v regiji. V prvih devetih mesecih letos je skupina ustvarila 1,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 2,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prevrednotenje nepremičnin je na eni strani vplivalo na povečanje kapitala, na drugi pa negativno na poslovni izid. Izguba se je ustavila pri 69 milijonov evrov.

Pri Hoferju odpuščanj zagotovo ne bo, zaposlili bodo okoli 100 novih sodelavcev

Pri Hoferju zaradi dviga minimalne plače niso zaskrbljeni. Kot poudarjajo, že vse od vstopa na slovenski trg njihovim sodelavkam in sodelavcem v trgovinah omogočajo nadpovprečno plačilo v panogi, saj verjamejo, da tudi tako dvigujejo nivo celotne panoge in ustvarjajo večjo privlačnost poklica. Ob vstopu v 2020 so sodelavkam in sodelavcem v prodaji še dodatno, kar rekordno povišali plače, v povprečju za 18 odstotkov.

Pri Hoferju zaradi dviga minimalne plače niso zaskrbljeni. Kot poudarjajo, že vse od vstopa na slovenski trg njihovim sodelavkam in sodelavcem v trgovinah omogočajo nadpovprečno plačilo v panogi.

“Pri Hoferju ni tako niti enega zaposlenega, ki bi za svoje delo prejemal minimalno plačo, saj že tradicionalno plačujemo občutno več. HOFERjeva prodajalka ali prodajalec tako trenutno v najvišjem plačilnem razredu za 40ur/teden prejme kar 1600 €, kar seveda občutno presega zakonsko določeno minimalno plačo (trenutno ali novo). Hoferjevi zaposleni za polni delovni čas pa junija prejmejo tudi regres v višini kar 1700 €. Naj poudarimo še, da natančna višina minimalne plače še ni znana, hkrati naj bi, po informacijah, ki smo jih zasledili v medijih, socialni partnerji napovedovali ponovno diskusijo glede zamrznitve trenutnega zakona do konca januarja,” so pojasnili za naš medij.

Ne glede na slednje pa povedo, da bomo končno višino minimalne plače pri Hoferju uporabili za orientacijo pri določitvi novih  plač. Izpostavljajo lahko še, da pri njih odpuščanj zaradi dviga minimalne plače zagotovo ne bo, prej nasprotno. V letošnjem letu načrtujejo zaposliti približno 100 novih sodelavk in sodelavcev.

Zaposlovali bodo tudi v Sparu in Lidlu

V Sparu Slovenija na končno odločitev glede dviga minimalne plače še čakajo, zato so kakršne koli napovedi na tej točki prerane. Kot so pojasnili, pa bodo v Sparu vse spremembe dosledno upoštevali in se jim prilagodili. “Letos bomo ob širitvi svoje mreže trgovin zaposlovali tudi nove sodelavce,” so še dodali.

Dokončne odločitve o znesku minimalne plače za leto 2021 sicer še ni, zato tudi v Lidlu Slovenija zaenkrat še ne želijo ničesar napovedovati. “Glede na napovedi, pa bodo naše plače še vedno višje od nove minimalne, tako da ta dvig ne bo vplival na plače naših zaposlenih. Konkretnih številk pri zaposlovanju vam ne moremo posredovati, vsekakor pa bomo tudi v prihodnje še naprej krepili svoje ekipe v vseh naših poslovnih enotah,” so še pojasnili.