Hrvaško notranje ministrstvo je policijske postaje že opremilo.

Prvega julija se na hrvaških cestah obeta novost. Vozniki od takrat dalje ne bodo prekrškov več plačevali z gotovino, ampak bodo policisti globe zbirala brezgotovinsko preko POS naprav.

Kot poroča Žurnal24.si, so se naših južni sosedi na spremembo že pripravili, ministrstvo za notranje zadeve je namreč preko Centralnega državnega urada za razvoj digitalne družbe in Finančne agencije kupilo 600 POS naprav in so jih razporedili po policijskih upravah po državi. Policisti pa so se že začeli izobraževati, kako POS naprave uporabljati.

Z POS napravami so se tako opremile patruljne ladje, policijske patrulje, motoristi, policijske postaje in mednarodni mejni prehodi.

”Poudarjamo, da policija že uporablja POS naprave za pobiranje glob na terenu, z izterjavo globe v gotovini, s 1. julijem pa možnost plačila globe v gotovini sploh ne bo več. Državljanu, ki preko POS naprave plača globo na kraju storitve prekrška, se izda Potrdilo o plačilu globe in stroškov postopka ter potrdilo o opravljenem poslu preko POS naprave,” je notranje ministrstvo pojasnilo za Žurnal24.si

Če voznik ne plača globe takoj, dobi obvestilo o prekršku

Če voznik ob prekršku kazni ne more plačati na kraju prekrška, mu bo policist izročil obvestilu o prekršku. “V tem primeru se šteje, da je globa pobrana na kraju, kjer je bil prekršek storjen, če državljan plača polovično globo, v treh dneh od prejema obvestila o prekršku in predloži dokazilo o plačilu organu, ki je ugotovil prekršek,” še poroča Žurnal24.si

Polovična višina globe se bo lahko plačala le do določene višine. Za fizične osebe 2.000 kun oziroma 265,6 evra, za pravne osebe pa 15.000 kun oziroma 1.991 evrov.

Če voznik ne želi plačati globe na kraju prekrška, mu bo policist izdal nalog. Pri tem se bo štelo, da je globa plačana v celoti, če voznik poravna znesek v višini dveh tretjin v roku osmih dneh.