V lanskem letu so na otoku Krku zabeležili občuten porast števila novorojenčkov. Teh je bilo lani kar 75, kar je visoko nad letnim povprečjem. Le leto poprej so tam zabeležili 66 novorojenih otočanov.

V začetku letošnjega leta so Darija Vasilića, župana mesta Krk, prijetno presenetili statistični podatki o občutnem poskoku rojstev na omenjenem otoku. Ob vseh slabih novicah, ki jih v minulem s korono zaznamovanem letu ni bilo malo, se je lani na otoku rodilo kar 35 deklic ter 40 dečkov. Največ, kar 37, jih je na svet pokukalo v mestu Krk.

V primerjavi z letom poprej, se je v letu 2020 na otoku Krku rodilo kar 21 otrok več. Nataliteta na tem otoku je že nekaj časa pozitivna, v zadnjem letu pa je še občutno narasla.

Podatki potrjujejo, da je najbolj razvit hrvaški otok, demografsko stabilen. Nataliteta na tem otoku je že nekaj časa pozitivna, v zadnjem letu pa je še občutno narasla.  V primerjavi z letom poprej, se je v letu 2020 na otoku Krku rodilo kar 21 otrok več.

Korona in priseljevanje

Pristojni so nad porastom števila rojstev seveda navdušeni. V minulih 12. mesecih je bila, kot povsod, tudi na otoku Krku, večina prebivalcev doma. Vzrok baby booma pa je iskati tudi v pozitivnih migracijskih tokovih. V zadnjih nekaj letih je otok Krk za svoj stalni dom izbralo kar lepo število Hrvatov  iz ostalih delov države.

Težave z varstvom

Že v lanskem letu so na Krku naleteli na težave s premalo mesti v lokalnem vrtcu, kajti trend naraščanja števila rojstev je že v zadnjih nekaj letih pozitiven. Težavo uspešno rešujejo, že čez nekaj let pa je pričakovati tudi polne razrede osnovnošolcev, samo v lanskem letu se je namreč rodilo otrok za štiri polne osnovnošolske razrede.