Konec prejšnjega tedna so izbrani izvajalci, ki so uspešno kandidirali na razpisu Urada Vlade RS za komuniciranje za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij (UKOM), v podpis prejeli aneks, s katerim bi prostovoljno odstopili od pogodbe in se tako posledično odpovedali financiranju projekta.

»Podpis aneksa močno odsvetujemo. UKOM nima nobene pravne podlage, da bi lahko vaš odstop od pogodbe izsilil, sama pogodba pa UKOM-u tudi ne omogoča, da bi jo lahko razdrl sam, brez privolitve druge strani,« so zapisali na Centru za informiranje, svetovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).  Pojasnili so še, da je popolnoma prozoren tudi razlog, ki ga navajajo: »sredstva naj bi rabili za spopad s COVID-19«.

»Podpis aneksa močno odsvetujemo. UKOM nima nobene pravne podlage, da bi lahko vaš odstop od pogodbe izsilil, sama pogodba pa UKOM-u tudi ne omogoča, da bi jo lahko razdrl sam, brez privolitve druge strani,« so zapisali na Centru za informiranje, svetovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). 

Prepričani so, da gre novemu direktorju v nos, »da gre za projekte »spoštovanja in sprejemanja različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov« in »medijske pismenosti« (=boj proti lažnim novicam), le nujno rabijo teh 107.000 evrov, kolikor je celotna vrednost razpisa, ki so bržkone izjemnega pomena ob 3 milijardah, ki jih je tako rekoč zastonj na voljo dala evropska centralna banka. Ne nasedimo!«

V Delavski svetovalnici opažajo povečanje kršitev v času epidemije

V Delavski svetovalnici so zapisali, da so uspešno kandidirali s projektom »NAPREJ!« Pojasnili so, da so cilji projekta, za katerega so z UKOM-om tudi podpisali pogodbo o sofinanciranju, »IDENTIFIKACIJA potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja, njihovo NEPOSREDNO INFORMIRANJE o pravicah in OPOLNOMOČENJE za zmanjševanje tveganja delovnega izkoriščanja ter OZAVEŠČANJE DELODAJALCEV, zlasti v panogah, kjer so zlorabe najpogostejše.«  Prizadevajo si za »neposredno informiranje potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela.«

V času epidemije v Delavski svetovalnici opažajo povečano število izkoriščanj delavk in delavcev, »predvsem v smeri poskusov nezakonitih prenehanj delovnih razmerij s strani delodajalcev.«

Zapišejo še, da v času epidemije opažajo povečano število izkoriščanj delavk in delavcev, »predvsem v smeri poskusov nezakonitih prenehanj delovnih razmerij s strani delodajalcev.« Zaradi zgoraj omenjenih praks so z izvajanjem projekta pričeli nemudoma in ne 16. novembra 2020, kot je bilo najprej predvideno.

»S strani v.d. direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje mag. Uroša Urbanije smo sicer pravkar prejeli »Osnutek Aneksa št. 1 k pogodbo št. 40/2020 o sofinanciranju«, v katerem nam »predlaga v podpis osnutek aneksa, s katerim se pogodbeni stranki dogovorita, da sklenjena pogodba neha veljati z dnem uveljavitve aneksa, z istim dnem pa bosta pogodbeni stranki prosti svojih obveznosti«,« zapišejo in dodajo, da je aneks v. d. direktorja UKOM vsebinsko in formalno brezpredmeten.

Goran Lukić z Delavske svetovalnice je za Maribor24 povedal: »Očitno je, da hočejo zavestno porezati sredstva nevladnikom.« Nenavaden se mu zdi tudi odziv predsednika vlade Janeza Janše na twitterju, ki je zapisal »Kaj pa ima vlada z nevladniki?« Prepričan je, da pri teh potezah igra veliko vlogo ideologija in stereotipna prepričanja: »Očitno nas želijo predstaviti kot požrešne uporabnike.« »Če bo teh slabih 5000 evrov, ki smo jih prejeli na razpisu, zaustavilo virus, super,« pikro pripomni in doda, da ga zanima argumentacija odgovornih na UKOM-u. Povedal je še, da osnutka anksa ne bodo podpisali, po njegovih besedah pa ga ne bodo podpisale tudi druge nevladne organizacije, s katerimi je v stiku.

Lukić: »Če bo teh slabih 5000 evrov, ki smo jih prejeli na razpisu, zaustavilo virus, super.« 

Odzvali so se tudi v Slovenski filantropiji. Zapisali so, da odločno zavračajo, da so projekti »spoštovanja in sprejemanja različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov« in »medijske pismenosti« (=boj proti lažnim novicam) v novi realnosti brezpredmetni. »Še bolj pomembni so kot kadarkoli prej. Še posebej, ko naslavljajo take očitne manipulacije,« so poudarili.

UKOM: »V času epidemije Corona19 so se na uradu izjemno povečali nekateri drugi stroški, ki niso bili planirani v prvotnem načrtu, pokrivajo pa predvsem ranljive skupine, ki jim moramo – tako kot vsem ostalim državljanom, nuditi korektne informacije. Prav zato nismo delali nobene selekcije niti glede na vsebino niti glede na aktivnosti NVO. Organizacije so dobile različne zneske, in sicer od cca. 5.000 € pa vse do cca. 15.000 €.«

Prošnjo za utemeljitev poslanega osnutka aneksa smo poslali tudi na UKOM. Odgovorili so nam: »V času epidemije Corona19 so se na uradu izjemno povečali nekateri drugi stroški, ki niso bili planirani v prvotnem načrtu, pokrivajo pa predvsem ranljive skupine, ki jim moramo – tako kot vsem ostalim državljanom, nuditi korektne informacije. Prav zato nismo delali nobene selekcije niti glede na vsebino niti glede na aktivnosti NVO. Organizacije so dobile različne zneske, in sicer od cca. 5.000 € pa vse do cca. 15.000 €.«

Odzivi tudi iz opozicije

Odzval se je tudi poslanec Socialnih demokratov, Marko Koprivc. V poslanski pobudi je zapisal, da po svetu postaja vse bolj jasno, da meril uspešnosti spopadanja z izbruhom novega koronavirusa ne gre gledati zgolj skozi prizmo zajezitve okužbe, ampak tudi sposobnosti, da države kljub omejevalnim ukrepom ohranijo najvišja merila demokratičnosti, družbene povezanosti, solidarnosti in še večje zavezanosti pri vključevanju vseh družbenih podsistemov v procese skupnega napora za čimprejšnji izhod iz nastale krize.

“Pomemben del teh procesov so prav gotovo nevladne organizacije. Ravno te so v pomembnem deležu vse od slovenske osamosvojitve naprej nase prevzemale veliko odgovornost soustvarjanja skupnih demokratičnih postulatov družbe in države, nastavljale ogledalo morebitnim stranpotem politike, nosile ključno vlogo povezovalca med družbo in državo ter bile njun vezni člen in glasnik preslišanih potreb družbe po uveljavitvi potrebnih sprememb,” je izpostavil Koprivc. Po njegovem mnenju prekinitev pogodb nevladnim organizacijam, ki so že uspešno kandidirale na razpisu je po Koprivčevih navedbah ukrep, ki bojazni samo še poglablja. Tudi razlog, da naj bi se tako privarčevana sredstva uporabila za spopad z epidemijo koronavirusa, ne pomirja, je še pripomnil.

Marko Koprivc: “Po mojem mnenju je nujno, da vlada ohrani pogoje dela nevladnih organizacij, še posebej na področjih, kjer preti nevarnost morebitnega izvajanja vsakršne arbitrarnosti ali izkoriščanja ranljivih skupin,”

“Po mojem mnenju je nujno, da vlada ohrani pogoje dela nevladnih organizacij, še posebej na področjih, kjer preti nevarnost morebitnega izvajanja vsakršne arbitrarnosti ali izkoriščanja ranljivih skupin,” je poudaril in opozoril, da bodo posledice takšnega ravnanja nepopravljive še dolgo po koncu krize. Vlado je pozval, naj v vseh njenih službah in organih še dodatno okrepi sodelovanje z nevladnimi organizacijami in ostalo zainteresirano javnostjo.

Levica: »Vidimo lahko, kako gredo projekti s teh področij v nos vladi pod vodstvom stranke z razvejano mrežo sumljivih medijskih portalov, ki načrtno širijo protimigrantsko histerijo.«

V Levici prav tako pozivajo vlado, da nemudoma odstopi od namere po ustavitvi izvajanja projektov. Zapisali so: »Vidimo lahko, kako gredo projekti s teh področij v nos vladi pod vodstvom stranke z razvejano mrežo sumljivih medijskih portalov, ki načrtno širijo protimigrantsko histerijo. Stranki, ki gradi svoj politični profil na krepitvi občutkov strahu in nevarnosti v družbi. In stranki, ki že leta posnema retoriko, uvoženo iz sosednje Madžarske, o “soroševskih plačancih” in “globalističnih zarotah” nevladnega sektorja.«