Nekaterih številk se iz takih ali drugačnih razlogov drži slab sloves. Spomnimo se samo že pregovorno nesrečne trinajstice ali hudičevega števila 666. Kaj pa, če vam katero od “nesrečnih” številk določijo za hišno številko?

Na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) so povedali, da je hišno številko mogoče tudi spremeniti: “V praksi se to uporablja predvsem v primeru uvedb ali sprememb uličnih sistemov ali naselij. Hišne številke spremenimo ob preštevilčenju stavb. Stavbam ukinemo stare in določimo nove hišne številke.”

Preštevilčenje stavb lahko GURS izvede na predlog občine ali pa fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo na tem območju prijavljeno prebivališče ali sedež. Po prejemu pobude za preštevilčenje stavbe ali določitev oziroma ukinitev hišne številke GURS preveri, če so izpolnjeni predpisani pogoji za izvedbo, in o tem izda obvestilo.

Ne želite imeti trinajstice?

Do preštevilčenja stavb torej najpogosteje pride v postopkih vzpostavitev, sprememb ali ukinitev uličnega sistema in imenovanja ulic. A za novo številko je mogoče zaprositi tudi iz nekoliko bolj nenavadnih razlogov, kot sta vraževerje ali numerologija.

“V zadnjih letih pobud za preštevilčbo hišnih številk zaradi vraževerja skoraj ni. V preteklosti je bilo tega več, predvsem je bil razlog numerologija. Številka 13 kot razlog za preštevilčbo je nastopil le izjemoma,” so razkrili na GURS.

Izbira hišne številke sicer ni povsem prosta, saj je osnovni namen hišne številke orientacija v prostoru. Na primer: hišne številke 13 ni mogoče spremeniti v 58, temveč, denimo, v 11 b.

Toliko vas bo vraževerje stalo

Na GURS so pojasnili, da upravni postopek menjave hišne številke ne stane nič: “Stroški pa nastanejo zaradi nakupa nove tablice s hišno številko (med 20 do 30 evrov) in uporabnikom stavbe zaradi zamenjave dokumentov.”

Dodali so, da je postopek določitve posamezne hišne številke hiter: “Ponavadi prej kot v enem tednu, če so izpolnjeni vsi potrebni pogoji; da je stavba evidentirana v katastru stavb ali registru nepremičnin in da ima uporabno dovoljenje.”

Lani so nove številke dobile tri stavbe na mariborskem območju

V letu 2020 je bilo po podatkih GURS v Sloveniji narejenih 821 preštevilčb. “Večina teh se je izvedla na podlagi občinskih odlokov zaradi spremembe uličnih sistemov ali naselij,” so povedali na GURS. Na območju mariborske geodetske uprave pa so bile lani narejene le 3 preštevilčbe. “Na tem območju lani ni bilo sprejetega nobenega občinskega odloka, ki bi povzročil večje preštevilčbe,” so dejali na GURS.

Za hišno številko lahko zaprosi lastnik stavbe, a tudi kdo drug

Na GURS so razkrili še, kako poteka postopek določitve hišne številke: “Hišno številko določi geodetska uprava na zahtevo vlagatelja ali po uradni dolžnosti. Zahtevo za določitev hišne številke lahko vloži vlagatelj, če je stavba evidentirana v katastru stavb ali registru nepremičnin.”

Pobudo za določitev hišne številke lahko dajo tudi upravna enota, občina ali druge osebe.

Dodali so, da je možna tudi druga pot: “Po uradni dolžnosti hišno številko določimo, če tega ne zahteva lastnik ali upravnik stavbe, je pa to potrebno zaradi orientacije v prostoru, prometne varnosti ali dostopnosti za intervencijska vozila.”

Kako si sledijo številke hiš?

Na GURS so povedali, da določanje hišnih številk ureja Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb: “V okviru ulice se stavbam določijo hišne številke tako, da se določanje hišnih številk začne v tistem delu ulice, ki je najbližje središču ali glavnemu delu naselja.”

Stavbam na levi strani ulice določijo lihe številke od 1 navzgor, stavbam na desni strani pa sode številke od 2 navzgor.

Pri nekaterih stavbah je naslov mogoče izbirati

Pogoj za določitev hišne številke je samostojen vhod v stavbo. Kaj pa, če ima stavba več vhodov? Na GURS so odgovorili: “Lahko se ji določi več hišnih številk. Koliko hišnih številk bo imela taka stavba, ki ima več vhodov, je odvisno od potreb vlagatelja. Če stavba stoji ob več ulicah v naselju in ima iz njih urejene vstope v stavbo, se stavbi določi tista hišna številka, ki jo predlaga vlagatelj zahteve za določitev hišne številke.”