Kvaliteto bivanja v urbanem okolju bo dopolnila tudi mirna okolica predmestja, ki pa nudi hiter dostop do centra mesta, izobraževalnih ustanov ter ostalih delov mesta.

Kako bi na kratko opisali projekt?

Dravski Kristali je nov, sodoben projekt skupine Novogradnje Maribor, sodobna soseska, ki jo od ostalih stanovanjskih projektov razlikuje predvsem mirna okolica, zaprta zasnova z omejenim dostopom ter skrbno umeščene stavbe z dobro infrastrukturo v okolici. Projekt Dravski Kristali bo urbano območje dopolnil z brezčasno arhitekturo ter dolgoročno investicijsko vrednostjo. Skupina predvideva več faz, v sklopu katerih bo potekala gradnja ter prodaja novih stanovanj, skupno z osmimi objekti, v katerih bo 324 stanovanj.

Kakšna bodo stanovanja v osmih stavbah soseske?

Tlorisi stanovanj, kot v vseh projektih Skupine Novogradnje Maribor, bodo maksimalno uporabni, sodobno zasnovani in brez neizkoriščenih površin. Stanovanja bodo nudila veliko naravne svetlobe, predvidena mesta za notranjo opremo ter smiselno umeščene komunikacijske površine.

Dodana vrednost bo veliko naravne svetlobe ter lože, atriji ali terase kot zunanja površina stanovanj. Nizke obratovalne stroške bomo udejanjili z uporabo kakovostnih energetsko učinkovitih materialov, ter gradnjo, ki upošteva vse energetske standarde.

Kakšna je okolica soseske, infrastruktura ter mikrolokacija?

Soseska Dravski Kristali bo zasnovana na enem izmed najbolj zaželenih predelov mesta, mariborskih Studencih. Zemljišče leži na predelu med Sokolsko ter Obrežno ulico z hitrim dostopom do Dravograjske ceste ter Koroškega mostu. Najpomembnejša infrastruktura, ki je praktično pred vrati, sta vrtec in šola, nedaleč vstran pa se nahaja Studenški gozd ter obrežje Drave, ki nudita možnosti rekreacije ter preživljanje prostega časa.

»Pomembna je urejenost zunanjih skupnih površin ter celostna podoba, ki uporabnikom ponuja dodano vrednost«

Katere lastnosti stanovanj ter soseske bodo bistveno izboljšale kvaliteto bivanja?

Stavbe bodo z najsodobnejšimi bivalnimi standardi umeščene v prostor, da bo naselje ostalo odprto ter zračno, celotna končna oblika naselja pa bo delovala sinhrono s preostankom že obstoječega stavbnega tkiva. Zaprti koncept soseske brez mimoidočih avtomobilov bo odlična kvaliteta, primerna za družine, ki bo nudila varno okolje. Kvaliteto bivanja v urbanem okolju bo zagotovo dopolnila tudi mirna okolica predmestja, ki pa nudi hiter dostop do centra mesta, izobraževalnih ustanov ter ostalih delov mesta.

Kako velike enote ponujate ter kakšne kupce pričakujete? Menite, da bodo opravljeni tudi nakupi stanovanj kot investicija z namenom oddajanja?

Kupcem so na voljo različni tipi stanovanj, od manjših garsonjer do štirisobnih stanovanj, tudi z atriji ter terasami.

Kupci, ki kupujejo stanovanja pri skupini Novogradnje Maribor so vseh starosti, če bi morali izpostaviti eno skupino, ki se pojavlja v večjem deležu, bi to bile družine. Med kupci pa najdemo tudi starejše, ki jim v večini primerov hiša predstavlja breme in bi radi to obdobje življenja preživeli v udobnem novem stanovanju z manjšo zunanjo površino, ta nakup pa financirali s prodajo hiše.

Večina kupcev naša stanovanja kupuje z namenom, da v novem stanovanju tudi živijo. Investicijske nakupe z namenom oddajanja posplošeno opažamo v manjšem deležu, v soseski Dravski Kristali pa zaradi bližine fakultet ter centra mesta pričakujemo nekoliko več naložbenih nakupov.

Na kak način stranke vedo kaj kupujejo, če soseska še ni izgrajena?

Bili smo prva investicijska nepremičninska družba v Mariboru, ki je po krizi začela z večjimi večstanovanjskimi objekti. Imamo nekaj končanih projektov, s katerimi lahko prikažemo našo vizijo in h kakšnim stavbam stremimo. Tako lahko kupci naših stanovanj pogledajo projekte kot je Kare Koroška, Sončne Terase in Novi Vrtovi, kjer imamo na voljo tudi vzorčna stanovanja, ki jih z veseljem pokažemo potencialnim kupcem. Tako skupaj s stranko najlažje primerjamo uporabljene materiale, kvaliteto gradnje, tlorisne postavitve ter celostno podobo soseske, ki jo stranke lahko pričakujejo. Hkrati v prodajni pisarni tudi pregledamo vso dokumentacijo, ki je na voljo pred prodajo posameznega stanovanja.

Kako bi utemeljili razliko, ki jo novo stanovanje nudi napram rabljenemu stanovanju? Je na trgu dovolj novih stanovanj?

Trg trenutno ne ponuja dovolj novih stanovanj, povpraševanje ostaja veliko. Zato tudi razvijamo nove projekte, kjer kupcem ponujamo nova stanovanja, trenutno v soseski Dravski Kristali.

Razlika med novogradnjo in rabljenega stanovanja se kaže predvsem pri investicijskih vlaganjih, ki se jim v rabljenem stanovanju ne gre izogniti. V novogradnji ob nakupu kupci prejmejo tudi garancijo, stavba je nova, prav tako pa prvih 10 let lastniki ne plačujejo rezervnega sklada. Bistvenega pomena je tudi celostna podoba naselja, ki kot novozgrajeno predstavlja novo obliko mestnega življenja.

Kakšni so plani ter napovedi za prihodnost? Se v Mariboru obeta še več novogradenj?

Pri skupini Novogradnje Maribor strmimo k strategiji razvoja projektov, ki nudijo odlično lokacijo, infrastrukturo ter kvaliteto bivanja. Na Mariborskem trgu smo priča razvijajočem se trgu, ki nudi odlične povezave do drugih koncev Slovenije ter Avstrije in v tem vidimo priložnost. Prometna infrastruktura je v Mariboru še vedno dovolj dobra, da podpira razvijanje stanovanjskih projektov, hkrati pa se mestno jedro usmerja v peš cone ter razvijanje mestnih trgov kot v ostalih večjih Evropskih mestih.