DARS
 • 07.03.2021 17:51 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 10 min, dolžina: 1 km in 200 m.
 • 07.03.2021 17:51 - A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Ljubljana, Šmartno - priključek Ljubljana Brod v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-105, mejni prehod Metlika, Jurovski brod, čakalne dobe: osebna vozila 1 h pri vstopu.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-107, mejni prehod Dobovec, Lupinjak, čakalne dobe: osebna vozila 45 min pri vstopu.
 • 07.03.2021 17:51 - H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-675, mejni prehod Slovenska vas, Bregana, naselje, čakalne dobe: osebna vozila 1 h 15 min pri vstopu.
 • 07.03.2021 17:51 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila 1 h pri vstopu.
 • 07.03.2021 17:51 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke v obe smeri, miniranje.
 • 07.03.2021 17:51 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila 20 min pri vstopu.
 • 07.03.2021 17:51 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred počivališčem Povir v smeri Fernetičev, Italije, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 07.03.2021 17:51 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, dela, zaprt počasni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Ambrus - Grintovec, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Šalari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvajanja meritev, do 8. 3. 2021, od 7. do 17.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, poravilo zidov in kašt, do 12. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika), do 10. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 28. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-699, Dravograd - Libeliče, pri Tribeju, izmenično enosmerni promet, porušitev brežine med cesto in reko Dravo, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - Otočec - grad Otočec, most čez Krko, popolna zapora, sanacija mostu, do 31. 3. 2021. Obvoz: grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-108, Litija - Zagorje, med Renkami in Šklendrovcem, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine, do 18. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, izmenično enosmerni promet, ureditev parkirišča, do 18. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Škofji Loki, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 17. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-230, Gornja Radgona - Radenci, pri Gornji Radgoni, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka za TC, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Bistrica jug - počivališče Tepanje v smeri Ljubljane, promet poteka po dveh zoženih pasovih, sanacija plazu.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Ratečah, oviran promet, gradnja peš poti, do 16. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - A1, Maribor - Šentilj, prehod Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, ovira na vozišču, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 16. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri Center - Črnuče.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 7. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Prilesju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-5, Laško - Celje, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, ureditve izvoza, do 30. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, na Hotunju, popolna zapora, obnova cestišča, do 14. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-105, Novo mesto - Metlika, od krožnega križišča "Tabletka" v Novem mestu proti Metliki, popolna zapora, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-646, Višnja Gora - Ivančna Gorica, pri avtocestnem bencinskem servisu Podsmreka, izmenično enosmerni promet, priključitev na kanalizacijsko omrežje, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem, na Bevkovi ulici, izmenično enosmerni promet, interventna zapora zaradi poškodbe na komunalnem vodu, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, gradnja peš in kolesarske povezave, do 1. 4. 2021. Obvoz: Obvoz za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za težja tovorna vozila na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • 07.03.2021 17:51 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 27. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 07.03.2021 17:51 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 10. 5. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 07.03.2021 17:51 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno. Zaradi del na cesti Ponikve - Dole, je v Hotunju obvoz urejen po občinskih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 29. 3. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 07.03.2021 17:51 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 28. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, promet poteka po enem pasu, občasno nastajajo zastoji.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Poljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 30. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 07.03.2021 17:51 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 07.03.2021 17:51 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 07.03.2021 17:51 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 07.03.2021 17:51 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 07.03.2021 17:51 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 07.03.2021 17:51 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 07.03.2021 17:51 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.

Št. zadetkov za "cerkvenjak": 103

Poleg tega bodo vlagali tudi cestno in ostalo infrastrukturo ter še naprej vzpostavljali nova zazidalna zemljišča.

Damjan Veršič1 mesec

Družina Breznik, ki se v Komarnici že vrsto leto ukvarja s turizmom in vinogradništvom, je včeraj, na god sv. Antona Puščavnika, potrgala zamrznjene grozdne jagode na 700 trtah sorte chardonnay. Na ta način pridelano ledeno vino bo mogoče poskusiti šele naslednje leto.

Damjan Veršič2 meseca

Ta teden v osrednjih dnevnih rubrikah o oživljenem stripu, težavah pri pouku na daljavo, pomoči na domu, porastu antidepresivov, novem zagonu Lovrenca na Pohorju, spolnih zlorabah otrok na spletu in o Cerkvenjaku kot novi turistični destinaciji.

Uredništvo2 meseca

Ta teden v osrednjih dnevnih rubrikah o samomorilnih mislih mladih med epidemijo, oskrbi Razvanja s pitno vodo, domovih pred zlomom, zaposlovanju v Magni, težavah s paketi, božičnih dejavnostih v zaporih in Cerkvenjaku kot novem turističnem biseru.

Uredništvo3 meseci

FOTO in VIDEO: Velik turistični potencial občine Cerkvenjak je v vzletišču, ki je namenjeno ultralahkih letalom, motornim zmajem in motornim padalcem. Vse te letalne naprave so spravljene v hangarju, s katerim upravlja Aeroklub Sršen Cerkvenjak, ki je dejaven tudi pozimi. Turiste pa v to slovenjegoriško občino pritegnejo tudi druge naravne in kulturne znamenitosti.

Damjan Veršič3 meseci

Ker so v cerkvenjaškem vrtcu Pikapolonica okužene štiri vzgojiteljice in en otrok, so vrtec preventivno zaprli.

Damjan Veršič5 mesecev

Tukajšnje občine smo povprašali po večjih lanskoletnih projektih in osrednjih letošnjih. Zanimalo nas je tudi, katere investicije so morali zaradi covida zamakniti in katere so sofinancirane z državnimi in evropskimi sredstvi.

Damjan Veršič7 dni

Na Pobrežju je svoja vrata nedolgo tega odprla trgovina s prav posebno ponudbo. V lično opremljeni poslovalnici je namreč mogoče kupiti izključno darila slovenskih proizvajalcev. Ideja lastnika je namreč takšna, da bi prejeli darila, ki bodo uporabna in kvalitetna, ne pa takšna, da jih nato podarimo naprej.

Sara Jagodič1 teden

Na delovnem posvetu v Sveti Trojici, ki je potekal na vrtu nad samostansko kletjo, so sodelovali predstavniki infrastrukturnega ministrstva, DARS-a in direkcije za infrastrukturo ter župani slovenjegoriških občin. Govorili so o odprtih infrastrukturnih projektih v posameznih občinah.

Damjan Veršič1 teden

Občinski svetniki so na dopisni seji s 15 glasovi za potrdili investicijsko dokumentacijo za dozidavo Osnovne šole Lenart, ki jo prijavljajo na razpis šolskega ministrstva za pridobitev sofinancerskih sredstev. Z dozidavo matične osnovne šole bodo pouk za vse učence lahko izvajali na eni lokaciji – na Ptujski cesti.

Damjan Veršič1 teden