DARS
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Koper - Ljubljana, pred izvozom Razdrto v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, oviran promet.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - Maribor, predor Pletovarje - priključek Sl. Konjice v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, predor Golovec - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, zaprt počasni pas, pranje predora.
 • 27.10.2021 19:01 - H5, Koper - Škofije, prehod Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas, poostren nadzor.
 • 27.10.2021 19:01 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Šmarje Sap - razcep Malence v smeri Ljubljane, popolna zapora, pranje predorov.
 • 27.10.2021 19:01 - A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Šmarje Sap v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Maribor - Ljubljana, predor Golo Rebro v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 27.10.2021 19:01 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.10.2021 19:01 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Ravbarkomanda - priključek Postojna v smeri Kopra, oviran promet, odstavni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pred razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, oviran promet.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Bregu pri Litiji, občasne, do 30 minutne popolne zapore zaradi poseka in spravila lesa, do 20. 11. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-204, Dornberk - Štanjel, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev TK kabelske kanalizacije, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, Kobdilj - Koprivnik, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije, do 22. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-2, Ormož Z - Ormož V, Ormoška obvoznica, pri Hardeku, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in obnove ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Podgrad - Zalči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 6. 5. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 25. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, v Malem Slatniku, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestne razsvetljave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-416, Litija - Šmartno, v Litiji, na Grbinski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija S-20, do 30. 10. 2021, dnevno med 7:00 in 17:00.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 22. 8. 2022, med 7. in 16. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Kozina v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 19:01 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - LC Križe - Veliki Slatnik - Hrušica, Občina Novo mesto, izmenično enosmerni promet, izgradnja optične kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - LC Petelinjek - Potov vrh - Križe, Občina Novo mesto, izmenično enosmerni promet, izgradnja optične kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 21. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 20. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Dobropolju, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza in rekonstrukcija ceste, do 23. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Goričaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici pri krožišču pri avtocestnem priključku, oviran promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, na Lepencah, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-623, Kastelec - Podgorje, pri Črnotičah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vodovoda, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, oviran promet, vzdrževalna dela, do 23. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Konjice, dela, izmenično enosmerni promet.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-686, Tepanje - Žiče, med avtocestnim priključkom Slovenske Konjice in Dražo vasjo, popolna zapora, ureditev krožišča, do 5. 11. 2021. Obvoz: Tepanje – Slovenske Konjice – Žiče – Draža vas in obratno. Avtocestni priključek Slovenske Konjice ostaja odprt.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-726, Črenšovci - Razkrižje, na mostu čez Muro, izmenično enosmerni promet, sanacije vozišča na mostu, do 19. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-614, Štanjel - Manče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežin, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-408, Žiri - Trebija, pri odcepu za Kladje, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, dela, zaprt počasni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Šmarju pri Sežani, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija podvoza avtoceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, na Celjski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja nadhoda, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, popravilo podvoza, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Slovenska ulica, izmenično enosmerni promet, obnova fasade in strehe objekta, do 3. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Travniku, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče), pri križišču s Kidričevo ulico, oviran promet, zamenjava hidravlične napeljave, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, na Tacenski cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnja NN priključka za objekt, do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Malem Trebeljevem, izmenično enosmerni promet, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 21. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti, (Šentvid - severna ljubljanska obvoznica proti centru), zaprt en prometni pas, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 20. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, popolna zapora, zaščite brežine, do 23. 12. 2021, popolne zapore bodo ob delavnikih 7.30-11.30, 12.00-14.30, 16.00-18.00 in 19.00-6.00.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, v Lovrencu na Pohorju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, obnova meteorne kanalizacije in novogradnja vodovoda, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času, v zimskem času.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, na Spodnjem Blatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 20. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki, v Ilirski Bistrici, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 19. 11. 2021. Občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) med 8. in 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-425, Mežica - Črna na Koroškem - Šoštanj, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, oviran promet, promet poteka po enem pasu, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-414, Kamnik - Vransko, pri Črnem Vrhu v Tuhinju, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Ločica - Trojane - Blagovica - Krtina - Domžale - Kamnik in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Vidanovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija in nadgradnja omrežja KKS Ljutomer, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 20. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba plinovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Šoštanju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija krožnega križišča, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, ureditve površin za kolesarje in pešce, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-430, Hoče - Slivnica, pri odcepu za Slivnico, zaprt en prometni pas, ureditev priključka, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-102, Želin - Sp. Idrija, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-704, Radlje - Ribnica, pri Ribnici na Pohorju, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Koper - Ljubljana, uvoz Kastelec v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Kastelec iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Kastelec v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Kastelec iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-737, Rače - Šikole, pri Spodnji Gorici, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, v Kropi, izmenično enosmerni promet, obnova objekta "Klinarjeva hiša", do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, izvedbe protiprašne zaščite, popravila zidov in sanacije prepustov, do 22. 11. 2021, od ponedeljka do petka, dnevno med 7.30 - 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-207, Col - Črni Vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija skalne brežine, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - Koper, priključek Kozina - priključek Srmin v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 19:01 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 31. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - A1, Ljubljana - Koper, razcep Gabrk - priključek Divača v smeri Kopra, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021, od 8.30 do 17. ure občasne 15 minutne popolne zapore.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, na Pokljuki, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, izmenično enosmerni promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, oviran promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, razcep Gabrk iz smeri Fernetičev, Italije proti Ljubljani, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitve ceste in ureditve odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 20. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, popolna zapora, obnove vozišča, do 7. 12. 2021. Obvoz: je urejen po državnih cestah.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, Ribljek - Bosljiva Loka, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 5. 11. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 16. 12. 2021, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).
 • 27.10.2021 19:01 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, nadomestne gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 24. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 19:01 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 27.10.2021 19:01 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Ig, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 26. 11. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Cezanjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcija mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcija ceste in izvedba krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedba krožnega križišča, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Popolne zapore v dnevnem in nočnem času.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 27.10.2021 19:01 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, zaprt je v križišču pas za zavijanje proti Lescam, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 11. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.10.2021 19:01 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 19:01 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 1. 12. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 27.10.2021 19:01 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 19:01 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 27.10.2021 19:01 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.