DARS
 • 24.01.2021 09:09 - G2-101, Tržič - Ljubelj, možnost poledice.
 • 24.01.2021 09:09 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: avtobusi 1 h pri vstopu.
 • 24.01.2021 09:09 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Grosuplje vzhod - priključek Višnja Gora v smeri Novega mesta, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-753, Volče - Solarji, sneg, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-425, Poljana - Šentvid, v Javorju, popolna zapora, zemeljski plaz.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-203, Predel - Bovec, v Logu pod Mangartom, popolna zapora, snežni plaz.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-206, Soča - Bovec, pri vasi Soča, popolna zapora, snežni plaz.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-905, Mrzli Studenec - Gorjuše, poledica, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - LC-014070, Koprivnik - Goreljek, poledica, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Novi Štifti, izmenično enosmerni promet, rušitev objekta, do 27. 1. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-667, Kronovo - Šmarjeta, pri Zburah, izmenično enosmerni promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 10. 2. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, zaprt vozni pas, udarna jama.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-103, Plave - Solkan, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitev vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-614, Šempeter (polje) - Vrtojba, v Šempetru pri Gorici, oviran promet, ureditve priključka, do 30. 1. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Vukovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 5. 2. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Šutni, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 28. 2. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, prometna ureditev območja OŠ Birčna vas.
 • 24.01.2021 09:09 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije plazu Rebernice ter obnove ceste, do 8. 11. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), nadgradnja železniške proge, do 28. 2. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, nadzor prometa, oviran promet, Nadzor prometa.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, podiranje kamnitega zidu na cesto.
 • 24.01.2021 09:09 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 3. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, oviran promet, obnove vozišča, do 4. 2. 2021. Občasno polovična zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - G1-1, Dravograd - Maribor, med Muto in Zgornjo Vižingo, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 28. 1. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 31. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 18. 2. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 24.01.2021 09:09 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno.
 • 24.01.2021 09:09 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 24.01.2021 09:09 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, gradnja meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja, do 15. 6. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 24.01.2021 09:09 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-109, Dolga vas - meja Madžarska, mejni prehod Dolga vas, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Predmeji, popolna zapora, sanacije obcestnih brežin, do 5. 2. 2021, cesta bo zaprta od ponedeljka do petka vsak dan med 8. in 17. uro, med 17. in 8. uro ter med vikendi promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Ajdovščina - Col - Predmeja.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 29. 1. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, nadzor prometa, oviran promet, mejna kontrola ob vstopu v SLO.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 3. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Podljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 19. 2. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, nadzor prometa. Kontrola dokumentov potnikov, ki prihajajo iz Avstrije v Slovenijo.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, dve polovični zapori zaradi izgradnje izvennivojskega prehoda, na enem delu zapore je obvoz po deviaciji ob gradbišču, do 14. 9. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - A1, Šentilj - Maribor, prehod Šentilj - izvoz Šentilj v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, kontrola vstopa v Slovenijo.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-108, Ljubljana - Litija, pri Senožetih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 2. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 24.01.2021 09:09 - LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, dovoljen prehod za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, oviran promet, Nadzor prometa.
 • 24.01.2021 09:09 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, oviran promet, Nadzor prometa.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-229, Rogoznica - Senarska, most čez Pesnico, oviran promet, sanacija mostu.
 • 24.01.2021 09:09 - A5, Pince - Lendava, mejni prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, promet preusmerjen skozi počivališče, Kontrola prometa.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Boštanj - Planina - Jurklošter.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, odprt dnevno med 6. in 18. uro, prehod možen le za državljane Slovenije in Madžarske.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-717, Korovci, prehod Korovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-720, Sotina, prehod Sotina, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, prehod je odprt v času šolskih dni od 7. do 8. ter od 14. do 15. ure, samo za šolarje, njihove starše in skrbnike.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, prehod je dovoljen samo za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - Nova Gorica - meja z Italijo, Erjavčeva ulica, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - Mišček - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3, Britof - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 24.01.2021 09:09 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 24.01.2021 09:09 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 24.01.2021 09:09 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 24.01.2021 09:09 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 24.01.2021 09:09 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.