DARS
 • 09.03.2021 04:19 - R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 10. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Lazah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 12. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Zburah, izmenično enosmerni promet, dograditev pločnikov, do 3. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, Podklanec - Žimarice, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, Vipolže - meja Italija, Dolnje Cerovo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-754, Planina - Unec, pri Dolnji Planini, izmenično enosmerni promet, obrezovanje rastlinja, do 9. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, na Rakitni, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 10. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri Mirni Peči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 11. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h 30 min pri vstopu.
 • 09.03.2021 04:19 - A5, Pince - Lendava, priključek Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 09.03.2021 04:19 - H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, zaprt prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 45 min pri vstopu.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-7, Krvavi Potok - Kozina, prehod Krvavi Potok, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-440, Rogošovci - prehod Kuzma, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke v obe smeri, občasno zapiranje predora, miniranje.
 • 09.03.2021 04:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, dela, zaprt počasni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Ambrus - Grintovec, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, poravilo zidov in kašt, do 12. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika), do 10. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 28. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-699, Dravograd - Libeliče, pri Tribeju, izmenično enosmerni promet, porušitev brežine med cesto in reko Dravo, do 31. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - Otočec - grad Otočec, most čez Krko, popolna zapora, sanacija mostu, do 31. 3. 2021. Obvoz: grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-108, Litija - Zagorje, med Renkami in Šklendrovcem, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine, do 18. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, izmenično enosmerni promet, ureditev parkirišča, do 18. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Škofji Loki, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 17. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-230, Gornja Radgona - Radenci, pri Gornji Radgoni, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka za TC, do 31. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Bistrica jug - počivališče Tepanje v smeri Ljubljane, promet poteka po dveh zoženih pasovih, sanacija plazu.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Ratečah, oviran promet, gradnja peš poti, do 16. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - A1, Maribor - Šentilj, prehod Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, ovira na vozišču, zaprt prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 16. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri Center - Črnuče.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 7. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Prilesju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-5, Laško - Celje, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, ureditve izvoza, do 30. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, na Hotunju, popolna zapora, obnova cestišča, do 14. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-105, Novo mesto - Metlika, od krožnega križišča "Tabletka" v Novem mestu proti Metliki, popolna zapora, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-646, Višnja Gora - Ivančna Gorica, pri avtocestnem bencinskem servisu Podsmreka, izmenično enosmerni promet, priključitev na kanalizacijsko omrežje, do 15. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem, na Bevkovi ulici, izmenično enosmerni promet, interventna zapora zaradi poškodbe na komunalnem vodu, do 15. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, gradnja peš in kolesarske povezave, do 1. 4. 2021. Obvoz: Obvoz za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za težja tovorna vozila na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • 09.03.2021 04:19 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 27. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 09.03.2021 04:19 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 31. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 10. 5. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 09.03.2021 04:19 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno. Zaradi del na cesti Ponikve - Dole, je v Hotunju obvoz urejen po občinskih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 15. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 29. 3. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 09.03.2021 04:19 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 28. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, promet poteka po enem pasu, občasno nastajajo zastoji.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Poljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 30. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 09.03.2021 04:19 - LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-717, Korovci, prehod Korovci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-720, Sotina, prehod Sotina, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-722, Martinje, prehod Martinje, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - Nova Gorica - meja z Italijo, Erjavčeva ulica, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - Mišček - meja z Italijo, prehod, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3, Britof - meja z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, poseben režim prehajanja meje.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 09.03.2021 04:19 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 09.03.2021 04:19 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 09.03.2021 04:19 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 09.03.2021 04:19 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 09.03.2021 04:19 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.