DARS
 • 16.04.2021 23:37 - A5, Lendava - Maribor, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Cerkvenjak v smeri Maribora, žival na cestišču, oviran promet.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Domžale - priključek Krtina v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A5, Maribor - Lendava, priključek Gančani - priključek Turnišče v smeri Lendave, pnevmatika, oviran promet.
 • 16.04.2021 23:37 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Bič - priključek Trebnje zahod v smeri Obrežja, dela, zaprt vozni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica jug - priključek Sl. Bistrica sever v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - priključek Sl. Bistrica sever v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Trojane, popolna zapora, uvoz zaprt v smreri MB in LJ.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Vransko - priključek Blagovica v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Vransko v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Šentrupert - priključek Vransko v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • 16.04.2021 23:37 - LG-211010, Ljubljana, Dunajska cesta, Vilharjeva cesta - Samova ulica, promet poteka ob gradbišču, obnova cestišča, do 30. 4. 2021. Promet poteka po enem smernem vozišču v obe smeri.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-5, Celje - Laško - Krško, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, sanacija krožišča, do 17. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-213, Bloška Polica - Podlub - Babno Polje, pri Podgori pri Ložu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec - priključek Razdrto v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-209, Bled - Lesce, oviran promet, omejitev hitrosti, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke, dela, kratkotrajne popolne zapore.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, izgradnje TK kabelske kanalizacije, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-410, Kokrica - Kranj, pri Kokrici, oviran promet, popravilo vozišča.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-643, Podpeč - Rakitna, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, sanacija kamnitega zidu, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, nadzidava stanovanjske hiše, do 12. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora, zimske razmere.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Marija Reki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 19. 4. 2021, med 7. in 15. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), sanacija odvodnjavanja, do 17. 4. 2021, med 7. in 15. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proleterskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 31. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Braniku, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-208, Črni Kal - Kortine - Rižana, pri viaduktu Črni Kal, oviran promet, izgradnja novega priključka.
 • 16.04.2021 23:37 - H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - priključek Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 10. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-216, Krka - Žužemberk, Male Rebrce - Breg pri Zagradcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje optičnega omrežja RUNE Slovenija S-18, do 2. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - MP Središče ob Dravi I - Preseka, mejni prehod, popolna zapora, izpad računalniškega sistema na hrvaški strani.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 28. 4. 2021. Obvoz: Letuš – Soteska − Gorenje − Šmartno ob Paki − Rečica ob Paki in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, Knezdol - Marija Reka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vgradnje prometne opreme, do 23. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-218, Črnomelj - Kanižarica, v Črnomlju, na Viniški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mešane kanalizacije, do 7. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-414, Kamnik - Ločica, pri Beli, oviran promet, vpihovanja optičnega kabla, občasno polovična zapora, do 31. 5. 2021, med 8. in 16. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), zamenjava prepusta, do 17. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri odcepu za Kozarjev Kal, izmenično enosmerni promet, izvedbe kabelske kanalizacije, do 24. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-725, Moravske Toplice - Prosenjakovci, pri Andrejcih, izmenično enosmerni promet, ureditve NN 0,4 kV omrežja, do 7. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-430, Slovenska Bistrica - Fram, v Slovenski Bistrici, na Mariborski cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča, do 6. 9. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-220, Krško - Brežice, v Stari vasi, izmenično enosmerni promet, izvedbe kanalizacije (cevovod in črpališče), do 14. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Malenc, dela, oviran promet.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-401, Žaga - Učja, pri odcepu za Sedlo, izmenično enosmerni promet, snemanje filma.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Kotu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev varnostne ograje, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podgriču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 20. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod iz smeri Karavank, Avstrije, oviran promet, zaradi "covid" kontrolne točke ob vstopu v Slovenijo.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-107, Celje - Šentjur, pri Teharjah, izmenično enosmerni promet, ureditve začasnega krožišča Slance, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-704, Radlje - Ribnica, pri Vuhredu, izmenično enosmerni promet, obnove poškodovanega odseka.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Soči, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 17. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-642, Podpeč - Ig, Tomišelj - Podkraj, popolna zapora, gradnje kanalizacije Tomišelj - Podkraj, 2. faza (asfaltiranje), do 21. 4. 2021. Obvoz: Podpeč - Črna vas - Ig - Tomišelj in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-409, Postojna - Razdrto, na Slavinjah, oviran promet, izgradnja objekta, do 28. 5. 2021. Po potrebi bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • 16.04.2021 23:37 - Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-412, Polica - Kr (Kidričeva), pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 17. 5. 2021. Iz smeri Kranja proti Naklem je promet za vozila do 3,5 t in avtobuse preusmerjen na vzporedno kolesarsko/kmetijsko cesto. V tej smeri je promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t ter pešce in kolesarje. Obvoz je možen po vzporednih cestah, za tovorna vozila tudi po avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Iz smeri Naklega proti Kranju je promet urejen po enem pasu, dovoljen pa je tudi za težka tovorna vozila.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, izvedba cestnega priključka, do 14. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • 16.04.2021 23:37 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 16.04.2021 23:37 - LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 11. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-409, Kastelec - Kozina, Klanec pri Kozini - Kozina, pri podvozu, oviran promet, izvedbe montažnega krožišča, do 14. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (priključevanje trgovskega objekta), do 8. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, oviran promet, promet poteka po enem pasu.
 • 16.04.2021 23:37 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - razcep Malence v smeri Malenc, oviran promet, promet poteka po dveh pasovih.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Kržetih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 1. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, Podklanec - Žimarice, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - LC, Vipolže - meja Italija, Dolnje Cerovo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - A5, Pince - Lendava, pred priključkom Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 16.04.2021 23:37 - H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-7, Krvavi Potok - Kozina, prehod Krvavi Potok, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt med 23. in 5. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-440, Rogošovci - prehod Kuzma, MP Kuzma, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4. in 23. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika).
 • 16.04.2021 23:37 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 23. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, oviran promet, ureditev parkirišča, do 9. 5. 2021. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - Ljubljana, Dunajska cesta, Samova ulica - Vilharjeva cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 30. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri center - severna ljubljanska obvoznica.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti. Od krožišča proti Metliki je zaprta cesta, v obratni smeri je odprta.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021. Proti Metliki je zaprta, iz Metlike proti Bučni vasi je odprta.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, gradnja peš in kolesarske povezave, do 15. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 16.04.2021 23:37 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora, zimske razmere.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 15. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, obvezna zimska oprema, samo za osebna vozila.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 13. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 15. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 4. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 16.04.2021 23:37 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in lokalnih cestah.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, oviran promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 20. 11. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, poseben režim prehajanja meje.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 30. 4. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 16.04.2021 23:37 - LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 7. uro ter med 17. in 19. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 21. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, poseben režim prehajanja meje, MP odprt od 6. do 7.30 ter od 16. do 18. ure.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4.30 in 7.30 ter med 16. in 18. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • 16.04.2021 23:37 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-717, Korovci, prehod Korovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • 16.04.2021 23:37 - LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-720, Sotina, prehod Sotina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 23. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - Nova Gorica (Solkan), Cesta XI. Korpusa, poseben režim prehajanja meje, mejni prehod odprt med 6. in 21. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - Mišček - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 9. uro ter 16. in 19. uro.
 • 16.04.2021 23:37 - R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3, Britof - meja z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlad RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 16.04.2021 23:37 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 16.04.2021 23:37 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 16.04.2021 23:37 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 16.04.2021 23:37 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, poškodbe vozišča in mostne ograje.