– analiza in razvoj pozitivnega in učinkovitega delovnega okolja, ki podpira uspešnost zaposlenih in zagotavlja organizacijsko produktivnost,
– prepoznavanje potencialov ključnih kadrov in delo s talenti,
– identificiranje potreb po razvoju kompetenc in znanj ter aktivno svetovanje ter razvoj vodij,
– razvojne aktivnosti na področju delovne učinkovitosti in nagrajevanj,
– sodelovanje pri oblikovanju kariernih načrtov in načrtov napredovanj.