– pridobitev, hranjenje in ažuriranje dokumentacije rezervnih delov
– popisovanje, odpisovanje št. rezervnih delov
– naročanje rezervnih delov
– kontrola rezervnih delov (meritve)
– red in čistoča mesta hrambe rezervnih delov
– komunikacija in izbor dobaviteljev
– komunikacija s proizvodnjo; poškodbe orodja, menjava jeder in ostala popravila
– pregled orodja in zadnjih kosov po seriji in ukrepanje
– vodenje dokumentacije orodja (vpisi popravil, poškodb…)
– vpis popravil v sisteme vodenja dokumentacije lastnikov orodja
– komunikacija z lastniki orodji