– obravnava napotenih oseb v procese zaposlitvene in poklicne rehabilitacije
– delo v timski obravnavi napotenih
– delo na terenu z delodajalci, ki imajo invalidne osebe na usposabljanju