– izvajanje obračuna
– vnos podatkov
– vodenje statistike kupcev, partnerjev in rezultatov
– kvartalna priprava rezultatov in poročanje vodstvu družbe