Opis dela:
– osvajanje in uvajanje novih proizvodov in tehnologij v serijsko proizvodnjo po projektnem planu
– sodelovanje pri osvajanju novih projektov
– optimiziranje procesov pri zagotavljanju pričakovanega nivoja kakovosti in produktivnosti v proizvodnem obratu livarstva
– podajanje predlogov za izboljšave in aktivnostih stalnih izboljšav in pri iskanju prihrankov
– izdelava livarske tehnologije, vnos parametrov v stroj ter nastavljanje strojev in naprav
– izdelava tehnično-tehnoloških podlag za pripravo ponudb oziroma pred-kalkulacij
– vodenje preizkusov orodij in izdelava zapisnikov o preizkusu
– diagnosticiranje napak v delovanju livarskih linij
– sodelovanje v timu za potrjevanje/spreminjanje/izboljševanje dokumentacije in dizajna orodij
– sodelovanje pri izvajanju politike kakovosti
– sodelovanje s poslovnimi partnerji na tehničnem področju
– spremljanje tehnologije in novosti na področju tlačnega litja