– Priprava repromateriala in embalaže
– Pregled in kontrola izdelkov
– Pakiranje in deklariranje izdelkov
– Priprava pakirnih enot
– Skrb za red na delovnem mestu
– Sodelovanje pri popisu proizvodnje