– priprava ponudb, dobavnic, računov
– oddaja naročil, intrastat, e-računi, organizacija logistike
– komunikacija s kupci in dobavitelji v angleškem jeziku in druga administrativna dela