S 1. 6. so se ukrepi prepovedi delovanja športno – rekreativnih fitnes centrov sicer res sprostili, a v Slovenski fitnes iniciativi opozarjajo, da so v nezavidljivi situaciji. Dejali so namreč, da so se fitnes centri zaprli tik pred viškom sezone, poleti namreč običajno nimajo veliko obiskovalcev. “Za naš sektor to obdobje pomeni enako kot poletje za zimske aktivnosti,” so pojasnili.

Iz Slovenske fitnes iniciative poročajo o nezavidljivi situaciji fitnes sektorja pri nas. Njihovo pismo objavljamo v celoti.

Nezavidljiva situacija slovenskega fitnes sektorja

Slovenska fitnes iniciativa združuje gospodarske družbe in samostojne podjetnike – ponudnike športno – rekreativnih fitnes storitev, za katere se je v času protikoronskih ukrepov izkazalo, da je panoga v Sloveniji popolnoma neumeščena in da pravzaprav nimamo predstavnika, ki bi bil dostojen sogovornik vladi in pristojnim inštitucijam. Vse to so razlogi, da smo se povezali in že s koncem aprila 2020 pripravili smernice za ponovno odprtje športno – rekreativnih centrov. Obenem smo s strani politikov in drugih organizacij poželi pohvale in prejeli podporo, kar je vsekakor pokazalo, da je naše delo še kako pomembno! Zato z njim nadaljujemo tudi po sprostitvi delovanja naših centrov.

Slovenska fitnes iniciativa združuje gospodarske družbe in samostojne podjetnike – ponudnike športno – rekreativnih fitnes storitev, za katere se je v času protikoronskih ukrepov izkazalo, da je panoga v Sloveniji popolnoma neumeščena in da pravzaprav nimamo predstavnika, ki bi bil dostojen sogovornik vladi in pristojnim inštitucijam. 

S 1. 6. so se ukrepi prepovedi delovanja športno – rekreativnih fitnes centrov sprostili, kar je ves slovenski fitnes sektor sprejel in začel z delom s popolno odgovornostjo in strokovnim pristopom. Z zanimanjem ugotavljamo, da so se navade vadečih spremenile, prilagodile in kako previdno stopajo v nov svet »po-korona« fitnes rekreacije. Zdaj slišimo različna pričevanja oseb, ki so dejansko zbolele za koronavirusno boleznijo in jih je ravno to privedlo do odločitve, da se bodo s športom ukvarjali več kot do sedaj. Šport in gibanje je namreč ključno pri izgradnji dobrega imunskega sistema in prav to je naše poslanstvo – pomagati ljudem k bolj zdravemu in uravnoteženemu načinu življenja. Raziskave in strokovnjaki povsod po svetu ugotavljajo, da nadzorovana preventivna oblika rekreativne vadbe fitnesa izjemno ugodno pripomore k psihofizičnemu stanju posameznika. Redno aktiven posameznik je tudi bolj zdrav posameznik, kar drastično zmanjša možnost okužb.

Zdaj slišimo različna pričevanja oseb, ki so dejansko zbolele za koronavirusno boleznijo in jih je ravno to privedlo do odločitve, da se bodo s športom ukvarjali več kot do sedaj. Šport in gibanje je namreč ključno pri izgradnji dobrega imunskega sistema in prav to je naše poslanstvo – pomagati ljudem k bolj zdravemu in uravnoteženemu načinu življenja.

Kot smo opozarjali že v vseh predhodnih dopisih pristojnim inštitucijam, bo fitnes sektor v Sloveniji utrpel ogromno škodo, saj so ukrepi vadbene centre zaprli pred začetkom viška letne sezone, to pa je in še bo prineslo velike izgube, posledice pa bodo hude – od odpuščanja delavcev do zapiranja vadbenih centrov.

Centre smo tako odprli z junijem, ki v sektorju pomeni začetek najslabšega dela sezone. Za naš sektor to obdobje pomeni enako kot poletje za zimske aktivnosti. Posledično to pomeni, da se bodo naše izgube samo še povečevale, saj pred septembrom ne gre pričakovati vračanja ljudi v vadbene centre. 

Centre smo tako odprli z junijem, ki v sektorju pomeni začetek najslabšega dela sezone. Za naš sektor to obdobje pomeni enako kot poletje za zimske aktivnosti. Posledično to pomeni, da se bodo naše izgube samo še povečevale, saj pred septembrom ne gre pričakovati vračanja ljudi v vadbene centre. Septembra, ko pa se ljudje po navadi začnejo vračati v naše vadbeno okolje in je za nas eden izmed vrhuncev sezone – pa se že napoveduje drugi val in ljudje se sprašujejo, kaj bo. Prevladuje strah. Strah pa omejuje ljudi pri sproščeni rekreaciji v našem vadbenem okolju, posledično bo to prineslo velike izgube in veliko krizo športno – rekreativnega sektorja, ki ga predstavljajo v glavnem gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

“V Evropi in svetu je fitnes najbolj množična rekreacija”

Zato si želimo, da bi nam vlada in pristojne inštitucije prisluhnile. Na srečo se je kot posledica nastanka Slovenske fitnes iniciative v času karantene izkazalo, da naš sektor spada pod gospodarsko ministrstvo, kar je v redu – vsaj vemo, kam spadamo. Dejstvo je, da naša panoga že zdaj združuje tisoče vadečih in da se bo samo večala, saj je naše delo pomembno – iz vidika skrbi za zdravje posameznikov, pomagamo jim na poti do uravnoteženega načina življenja, posledično to pomeni, da imajo močan imunski sistem in so tako bolj odporni na okužbe.

V Evropi in v svetu je fitnes najbolj množična rekreacija, saj v Evropi združuje skoraj 65 milijonov vadečih. Naše delo je torej izjemno pomembno. Vsem 200+ organizacijam, ki ponujajo rekreacijo in zdravje, posledično boljši imunski sistem in sodoben aktivni način življenja, moramo v teh težkih trenutkih stati ob strani in jim prisluhniti.

Države po svetu in v Evropi so v tem kriznem času pomagale različnim sektorjem, tudi fitnesom, da lahko preživijo ali se revitalizirajo in nastavijo še boljše osnove za delovanje vnaprej. Mnogi naši člani in vadeči bi prejete turistične bone z veseljem koristili za – rekreacijo.

Vsi vadbeni centri se sedaj soočamo s težavami z najemninami, kajti prihodki so veliko manjši kot v času normalnega delovanja. Zato potrebujemo pomoč predvsem na tem področju, še posebej če vzamemo v obzir dejstvo, da se z morebitnim nastopom drugega vala Covid-19 naše stanje ne bo normaliziralo pred letom 2021. Brez pretiravanja – kriza je in še bo velika, želja vseh pa je, da se vadeči vrnejo in da se – glede na situacijo – še bolj zavedajo, kako pomembno je naše zdravje in da jim v našem vadbenem okolju zagotovimo varen način doseganja le-tega. Države po svetu in v Evropi so v tem kriznem času pomagale različnim sektorjem, tudi fitnesom, da lahko preživijo ali se revitalizirajo in nastavijo še boljše osnove za delovanje vnaprej. Mnogi naši člani in vadeči bi prejete turistične bone z veseljem koristili za – rekreacijo.

Slovenska fitnes iniciativa bo še naprej iskala možnosti za rešitve in skupaj se bomo trudili, da izboljšujemo možnosti kvalitetne rekreacije in brezhibno delovanje tako pomembne gospodarske panoge, kot je fitnes industrija.