Med drugim predlagajo ponovno odprtje knjižnic, obratovanje mestnega javnega prometa po nedeljskem urniku in čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev, je sporočilo združenje mestnih občin.

V smislu podpore zagonu gospodarskih aktivnosti župani menijo, da bi morala vlada omogočiti čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev na način, da se omeji velikost skupin in določi prednostne kriterije za uporabo storitve predšolske vzgoje. Prav tako do odprtja šol predlagajo obratovanje mestnega linijskega prometa po nedeljskem urniku pod pogoji, ki jih je vlada določila za posebni linijski prevoz delavcev na delo.

Župani mestnih občin predlagajo ponovno odprtje knjižnic, muzejev in galerij ter podobnih ustanov, so navedli v sporočilu za javnost. Predlagajo tudi, da Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravi smernice, ki bi gostincem omogočile varno odprtje gostinskih teras.

Opozorilo glede likvidnostnih tveganj

Po mnenju županov je nujno, da novi protikoronski zakon med pomoči upravičene delodajalce uvrsti tudi občinske javne zavode, kot so vrtci in knjižnice ter javna podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe. Župani so opozorili tudi na likvidnostna tveganja občin zaradi novih plačilnih rokov, ki veljajo za javno upravo. Predlagajo, da bi za občine veljal enotni 30-dnevni plačilni rok, tako za račune, kjer občine nastopajo kot upnik, kot tudi za plačila računov, plačanih s strani občin.

Mestne in druge občine se bodo v prihodnje soočale tudi z izpadom nekaterih izvirnih prihodkov, kot so koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo in turistična taksa, zaradi česar bodo občinski proračuni dodatno obremenjeni, so zapisali. V navedenih primerih gre namreč za prihodke, katerih izpad bo porušil sorazmerje med finančnimi viri in pristojnostmi občin. Zaradi teh in podobnih obremenitev občin bo nujno dodatno zadolževanje občin in finančna pomoč države, še opozarjajo pri Združenju mestnih občin Slovenije.

29. aprila čistilna akcija

Na torkovem videokonferenčnem sestanku združenja so se župani mestnih občin dogovorili tudi za izvedbo čistilne akcije, ki bo v vseh mestnih občinah potekala 29. aprila. Podrobnejše informacije o izvedbi v posameznem mestu bodo objavljene na spletnih straneh mestnih občin. Z dogodkom pa želijo obeležiti dan Zemlje in krepiti povezanost družbene skupnosti ter zavest o skrbi za čisto okolje, so še zapisali v sporočilu.

STA