Pripravili so ukrep enkratnega solidarnostnega dodatka družinam z enim ali dvema otrokoma. Tisti, ki so oziroma bodo prejeli povečan znesek dodatka za veliko družino, do tega ukrepa niso upravičeni.

Pod vodstvom ministra Janeza Ciglera Kralja je za omilitev posledic epidemije ministrstvo pripravilo ukrep enkratnega solidarnostnega dodatka družinam z enim ali dvema otrokoma.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka 30 evrov na otroka je upravičen eden od staršev ali druga oseba, ki je upravičen do otroškega dodatka v 1. do 6. dohodkovnem razredu po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Tisti, ki so oziroma bodo prejeli povečan znesek dodatka za veliko družino, do tega ukrepa niso upravičeni.

Prejelo ga bo okoli 200.000 otrok

Enkratni solidarnostni dodatek bo upravičenim prejemnikom otroškega dodatka predvidoma izplačan v drugi polovici junija 2020. Solidarnostni dodatek k otroškemu dodatku bo prejelo cca. 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗼𝘁𝗿𝗼𝗸, kar pomeni, da bo skupna vrednost ukrepa 𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗷𝗼𝗻𝗼𝘃 𝗲𝘃𝗿𝗼𝘃.