Cilj je kadrovsko okrepiti Zavod RS za zaposlovanje, da bi med drugim lahko izvedel vse potrebne naloge za hitro ponovno zaposlitev oseb, ki so izgubile delo zaradi epidemije, nadaljeval bolj poglobljeno delo z dolgotrajno brezposelnim.

Vlada je izdala Uredbo o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ). S to uredbo se določajo metodologija ocenjevanja potreb, pogoji in postopek dodelitve javnih sredstev na ZRSZ, je sporočilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Epidemija COVID-19 je pomembno vplivala na poslabšanje razmer na slovenskem trgu dela. Zato so bili na predlog MDDSZ za obvladovanje razmer sprejete rešitve v štirih interventnih zakonih, ki se tičejo trga dela. Gre za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene, delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile. Ključni izvajalec vseh teh ukrepov je ZRSZ, saj so pravice do navedenih ukrepov (in nekatere še vedno lahko) delodajalci uveljavljali z vlogo, ki so jo vložili na ZRSZ.

Kadrovska okrepitev, da bodo lahko izvedli vse naloge

“Namen financiranja dodatnih kadrov na ZRSZ je zagotoviti izvajanje vseh rednih in z interventnimi zakoni dodeljenih dodatnih nalog. Zaradi posledic razglašene epidemije COVID-19 se je povečalo tudi število brezposelnih oseb, hkrati so pa bile zavodu z interventnimi zakoni dodeljene dodatne naloge. Cilj je ZRSZ kadrovsko okrepiti, da bi med drugim lahko izvedel vse potrebne naloge za hitro ponovno zaposlitev oseb, ki so izgubile delo zaradi epidemije, nadaljeval bolj poglobljeno delo z dolgotrajno brezposelnimi itd,” še dodajajo.

Minister, pristojen za delo, v enem mesecu od uveljavitve te uredbe na podlagi metodologije in kriterijev določi število dodatnih kadrov ter obseg javnih sredstev, do katerih je ZSRZ upravičen za obdobje dveh let od izdaje uredbe. Javna sredstva, namenjena financiranju dodatnega kadra, se bodo iz proračuna izplačevala iz posebne proračunske rezerve za COVID-19, ki je odprta na Ministrstvu za finance.