Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je izdalo obširno poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji, v katerem ugotavljajo, da je letno nezakonito ubitih ali ujetih skoraj 49 000 ptic, metode pa segajo vse od streljanja do pasti in zastrupljanja.

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije problematiko nezakonitega lova in ubijanja ptic poglobljeno raziskujejo že več let, trudijo pa se tudi sistematično beležiti vse primere nezakonitih ravnanj. V obdobju med leti 2000 in 2019 so našteli skoraj 428 primerov, krivolov pa se ne umirja.

DOPPS ocenjuje, da je letno nezakonito ulovljenih ali ubitih med 14 000 in 49 000 ptic, pri čemer se največkrat uporabijo metode pasti, mreže, limanic, nato strelnega orožja ter zastrupljanja. Ob krivolovu sočasno teče še nezakonito tihotapljenje ptic, številke pa bi naj dosegale med 34 000 in 172 000 pretihotapljenih ptic.

Krivolov ostaja neopažen

V Društvu pojasnjujejo, da so v preteklem letu na pristojne službe vložili 43 prijav, kar 32 ptic, ki so bile nezakonito ustreljene ali ulovljene, pa so po rehabilitaciji vrnili v naravno okolje. »Primere nezakonitega lova in ubijanja ptic je zelo težko odkrivati, saj se dogajajo zelo razpršeno po Sloveniji. Prav tako pogosto takšna dejanja med ljudmi še vedno niso dojeta kot prekršek, ki bi ga bilo potrebno prijaviti,« razlagajo v DOPPS: »Zato še vedno veliko primerov nezakonitega lova in ubijanja ptic ostane neopaženih oziroma nezaznanih, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da je število nezakonito ubitih ali ulovljenih ptic večje.«

Poročilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije lahko najdete na naslednji povezavi.

»V Sloveniji je bilo zaradi nezakonitega lova in ubijanja prizadetih 32 zavarovanih vrst ptic in pet vrst, ki so uvrščene med lovno divjad (fazan, mlakarica, šoja, siva vrana in sraka),« pojasnijo v poročilu: »V primeru slednjih smo ugotovili, da je lov nanje potekal zunaj lovnih dob, ki so določene z Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob. Med kršitvami smo zabeležili tudi osem primerov nezakonitega streljanja, mučenja in zastrupljanja domačih golobov. V teh primerih je bilo prizadetih 88 osebkov te vrste. Prek slovenske meje pa je bilo iz tujine nezakonito prepeljanih 65 zavarovanih vrst ptic.«

Zaradi nezakonitega lova in ubijanja je v Sloveniji prizadetih 32 zavarovanih vrst ptic in pet vrst, ki so uvrščene med lovno divjad – fazan, mlakarica, šoja, siva vrana in sraka.

V poročilu Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije omenja tudi znašanje nad jajci labodov, kar lahko prav tako uvrstimo med krivolov, s katerim se vsakoletno srečujemo tudi v Mariboru. Kot problematiko izpostavljajo tudi uničevanje lastovičjih gnezd, ki si jih te ptice izdelajo pod napušči naših streh, saj s tovrstnim dejanjem že tako ogrožene mestne lastovke sistematično iztrebljamo.