Se bo vojakom ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let ali za popolnitev začasne sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, izplačala posebna denarna nagrada?

Vlada je danes z uredbo o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski med drugim spremenila dinamiko izplačevanja nagrad in spremenila institut posebne denarne nagrade. Vse z namenom povečanja zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski in s tem zaustavitve zmanjševanja kadrovske sestave.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost po današnji seji, lahko vlada že zdaj na predlog ministra odloči, da se vojakom ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let ali za popolnitev začasne sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, izplača posebna denarna nagrada. To lahko dobijo tudi osebe, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi.

Posebna nagrada v višini petih povprečnih bruto plač

Glede na negativen trend kadrovske slike vojske pa so se odločili za sprejem uredbe, po kateri bodo do posebne denarne nagrade upravičene vse vojaške osebe, ki bodo imele prvo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za najmanj pet let, ob podaljšanju pogodbe pa jo bodo dobili za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.

Posebno denarno nagrado v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Sloveniji pa bodo izplačali osebam, ki bodo sklenile pogodbo o zaposlitvi za popolnitev začasne sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države in je ne bo mogoče popolniti s pripadniki stalne sestave ali pogodbenimi pripadniki rezervne sestave.

Z uredbo je spremenjena tudi dinamika izplačevanja, in sicer se nagrajevanje izplačuje postopno ob zaključku vsakega leta in ne na začetku kot doslej, kar se, kot so zapisali v sporočilu po današnji seji vlade, v praksi ni pokazalo kot najbolj ustrezno.