Počasi tudi v Sloveniji in Mariboru sledimo trendu, da se vse več ljudi po mestih vozi z električnimi skiroji, ki so (pre)hitri in neslišni. Uporabljajo vse prometne površine, kar pa ni v skladu z zakonom in prometnimi predpisi. Preverite, kje in v katerih primerih lahko uporabljate določeno prometno površino, ko stopite na električni skiro in kakšne so kazni.

Zaradi slabo urejenega javnega prevoza, po mestih vedno pogosteje opažamo ljudi na električnih kolesih in električnih skirojih, ki omogočajo hitrejše gibanje skozi promet, hkrati pa ne povzročajo preglavic s parkiranjem in plačevanjem parkirnin. V članku izpred nekaj tednov smo že pisali, kako imajo rabo električnih koles organizirano in uzakonjeno po mestih v Evropi. Zanimalo nas je, ali je ministrstvo za infrastrukturo v Sloveniji z novim leto že uredilo zakonodajo glede električnih skirojev.

Policija je jasna, s skiroji ne smemo na cesto

Z Ministrstva za infrastrukturo je v odgovoru o zakonih glede električnih skirojev zapisalo, da le-ti sodijo med električna posebna prevozna sredstva, kar pomeni, da zanje velja enaka novela Zakona o pravilih cestnega prometa.

S Policijske uprave Maribor so zapisali, da načeloma, električni skiroji niso del cestnega prometa. ”Tovrstnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost gibanja pešcev, na podlagi 97. člena Zakona o pravilih cestnega prometa v cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati. Na območju Policijske uprave Maribor v povezavi z navedenimi posebnimi prevoznimi sredstvi izstopajoče prometno-varnostne problematike ne ugotavljamo. V statističnih evidencah policije podatkov o električnih skirojih posebej ne vodimo.”

Dodajajo še, da so seznanjeni, da Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja predlog spremembe zakonodaje, ki se nanaša na udeležbo tovrstnih posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu. 

Med električna posebna prevozna sredstva po predlogu novele zakona sodijo invalidski vozički, prevozna sredstva ter pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca in so opremljena z električnim motorjem in lahko dosežejo najvišjo hitrost 25 km/h.

Električni skiroji sodijo med pešce in kolesarje

Pravila za uporabo električnih skirojev v tujini smo že predstavili v članku izpred nekaj tednov, tokrat pa so nam z Ministrstva za infrastrukturo predstavili še situacijo glede le-teh pri nas v Sloveniji. Zanimalo nas je, če so se pravila od lanskega leta že spremenila, glede na to, da se je govorilo, da bi naj električne skiroje iz prometa odstranili.

”Električna posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na površinah za pešce in kolesarskih površinah, pri čemer morajo uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev hitrost vožnje prilagoditi površini, po kateri se gibajo. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo električna posebna prevozna sredstva uporabljati tudi desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.”

Električni skiroji sodijo med pešce in kolesarje, so poudarili na ministrstvu. ”Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje. Električna posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na površinah za pešce (npr. pločnik, steza za pešce, pas za pešce, območje za pešce, območje umirjenega prometa, območje skupnega prometnega prostora, površina za promet pešcev in kolesarjev) in kolesarskih površinah (npr. kolesarska steza, kolesarski pas, kolesarska pot, območje umirjenega prometa, območje skupnega prometnega prostora, površina za promet pešcev in kolesarjev), pri čemer morajo uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev hitrost vožnje prilagoditi površini, po kateri se gibajo. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo električna posebna prevozna sredstva uporabljati tudi desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.”

Oprema je obvezna, pravila so jasna

Tako kot pri vseh prevoznih sredstvih, morajo tudi električni skiroji biti ustrezno opremljeni za varno vožnjo skozi mesto. ”Uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev morajo imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani električnega prevoznega sredstva morajo imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.”

Tako kot za kolesarje, pa veljajo še pravila, da morajo mladoletni uporabniki električnih skirojev nositi zaščitno čelado, raba mobilnih telefonov in ostalih naprav pa je med vožnjo strogo prepovedana.

V tujini predstavljajo električni stroji del prometa, zato so dovoljeni le na kolesarskih stezah in ne na pešpoteh, razen če je hitrost temu prilagojena. ”Pri nas v Sloveniji pa si električni skiroji zaenkrat delijo prostor na območju skupnega prometa, uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev pa morajo voziti tako, da ne ogrožajo pešcev; območje umirjenega prometa, kjer morajo uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju; ter območje za pešce, kjer je dovoljen promet uporabnikov električnih posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma kolesark, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.”

”Uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev morajo imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani električnega prevoznega sredstva morajo imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.”

Vozniki električnih skirojev pa morajo biti previdni tudi na prehodu za pešce. ”Uporabniki električnega posebnega prevoznega sredstva morajo na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba, omogočiti pešcem varno prečkanje vozišča, ki so na prehodu ali stopajo nanj.” So zapisali z Ministrstva za infrastrukturo.

Tako kot za kolesarje, pa veljajo še pravila, da morajo mladoletni uporabniki električnih skirojev nositi zaščitno čelado, raba mobilnih telefonov in ostalih naprav pa je med vožnjo strogo prepovedana.

”Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja.”

Posebej poudarjeno pa je bilo, da ”uporaba električnih posebnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost 25 km/h, in posebnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, miniaturna motorna vozila), v cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti motorno vozilo.”

Kazni za kršitelje predpisov

  • Predpisana globa za kršitev obveze o opremi – ponoči in ob zmanjšani vidljivosti neprižgan žaromet za osvetljevanje ceste: 40 eurov
  • Ogrožanje pešcev: 40 eurov
  • Ogrožanje pešcev oziroma prekoračitev hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci: 80 eurov
  • Pešcu ne omogoči varnega prečkanja vozišča: 120 eurov
  • Neuporaba zaščitne kolesarske čelade: 120 eurov
  • Uporaba naprav, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja električnega posebnega prevoznega sredstva: 120 eurov
  • Uporaba električnih posebnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost 25 km/h: 500 eurov

Energija Plus poleg prodaje načrtuje tudi izposojevalnico e-skirojev

Tudi družba Energija plus ima v svoji ponudbi tudi električne skiroje. ”Vzdrževanje za e-skiroje zagotavlja naš dobavitelj e-skirojev, neposredno s proizvajalci pa zaenkrat še ne sodelujemo. Razmišljamo tudi o vzpostavitvi izposojevalnice e-skirojev, a končne odločitve še nismo sprejeli, saj zakonodaja na tem področju še ni dokončno urejena. Iz tega razloga še toliko bolj pozorno spremljamo zakonsko urejanje tega področja, pri čemer smo mnenja, da e-skiroji ne predstavljajo nevarnosti, če so seveda upravljani s strani odgovornih in uvidevnih posameznikov.”

Električni skiroji drugod po Evropi kot javni prevoz

Ministrstvo ni komentiralo vprašanja, ali se bo zakonodaja uredila na področju javne uporabe električnih skirojev. V številnih mestih po Evropi že lep čas obstajajo aplikacije, ki uporabnikom omogočijo, da najamejo katerikoli električni skiro, ki čaka na enem izmed e-skiro postajališčih, katera so razporejena vsakih nekaj sto metrov po celem mestu.

Električni skiroji v Berlinu že nekaj običajnega z jasnimi pravili obnašanja v prometu.

Dejstvo je, da pri nas v Sloveniji, še posebej pa v Mariboru, javni prevozi z vlakom in avtobusom, niso ravno fleksibilni, zaradi česar so mnogi prisiljeni uporabiti avtomobil, kar prinese vrsto drugih stroškov in težav, večini, živeči v mestu, pa se raba avta niti ne splača, saj so razdalje prekratke. Tako so se mnogi prisiljeni znajti kako drugače.

V številnih mestih po Evropi že lep čas obstajajo aplikacije, ki uporabnikom omogočijo, da najamejo katerikoli električni skiro, ki čaka na enem izmed e-skiro postajališčih, katera so razporejena vsakih nekaj sto metrov po celem mestu.

Marsikdo hodi peš, s kolesom, ali pa z navadnimi skiroji. Mnogi že uporabljajo električne skiroje, ti pa zaradi neprimernosti stojišč na avtobusih in vlakih motijo preostale potnike, saj zavzamejo ogromno prostora. Električni skiroji na avtobusih in vlakih v Nemčiji niso dovoljeni, je pa to seveda mogoče, zaradi veliko bolje urejenih linij javnega prevoza. Kako se bosta pri nas zakonodaja, ter infrastruktura mesta in s tem povezan javni promet, uredila, očitno še ne bomo izvedeli hitro.