Med proračunskimi uporabniki, ki bodo delili dodatke, so ministrstva za finance, za notranje zadeve, za obrambo in za zdravje, pa računsko sodišče, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Uprava RS za javna plačila, Finančna uprava RS, policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat RS za obrambo, vrhovno sodišče, višja in okrožna sodišča, okrajno sodišče v Ljubljani ter upravno sodišče.

Vlada je sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije različnim proračunskim uporabnikom. Gre za zagotavljanje sredstev za dodatke za povečano obremenitev oz. delo v rizičnih razmerah, ki jih mora državni proračun zagotoviti na podlagi protikoronske zakonodaje.

Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo mora sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi kolektivne pogodbe za javni sektor ter za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po zakonu v skupni višini 17,41 milijona evrov zagotoviti državni proračun, je v sporočilu po dopisni seji vlade sporočil urad vlade za komuniciranje.

Kdo bo dobil dodatek?

Vlada je 22. aprila s sklepom določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, torej dodatek po zakonu, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom. S tem je torej določen najvišji znesek, ki ga lahko za izplačilo tega dodatka porabijo proračunski uporabniki.

Glede dodatka na podlagi kolektivne pogodbe pa ni vnaprej določenega najvišjega obsega sredstev. So pa proračunski uporabniki glede izplačila tega dodatka dolžni upoštevati razlago komisije za razlago kolektivne pogodbe, je spomnila vlada.

Med proračunskimi uporabniki, ki bodo delili dodatke, so ministrstva za finance, za notranje zadeve, za obrambo in za zdravje, pa računsko sodišče, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Uprava RS za javna plačila, Finančna uprava RS, policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat RS za obrambo, vrhovno sodišče, višja in okrožna sodišča, okrajno sodišče v Ljubljani ter upravno sodišče.