Varovanje državne meje je po besedah ministra Boštjana Poklukara v izključni pristojnosti policije, t. i. varde ali vaške straže pa poskušajo posegati v njene pristojnosti, ovirajo njeno delo in vzbujajo vznemirjenje in strah v delu javnosti.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog zakonodaje, ki bo omogočila pregon oziroma omejitev delovanja t. i. vard ali vaških straž. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar verjame, da bodo spremembe dobro sprejete, saj si po njegovih besedah ne smemo dovoliti, da bi posamezniki ali skupine izvajali naloge iz pristojnosti države.

Doslej še brez kaznivega dejanja

Kot je v današnji izjavi za medije povedal Poklukar, je varovanje državne meje v izključni pristojnosti policije, t. i. varde ali vaške straže pa poskušajo posegati v njene pristojnosti, ovirajo njeno delo in vzbujajo vznemirjenje in strah v delu javnosti. Trenutna pomanjkljiva zakonska ureditev v javnosti po njegovih besedah povzroča zaskrbljenost in ovira delo policije, zato je treba zakonsko področje čim prej nadgraditi.

Policija je pri pregonu vard in vaških straž svojo nalogo opravljala že doslej in o ugotovitvah tudi obveščala državno tožilstvo, a to v nobenem primeru doslej ni ugotovilo kaznivega dejanja, je pojasnil minister. Ker policija doslej ni imela orodij za sankcioniranje, ji vlada sedaj daje takšno orodje. Vlada ima namreč po njegovih besedah »ničelno toleranco do kakršnih koli pobud posameznikov ali skupin, ki bi prevzemali naloge, ki so v pristojnosti države«. Kot je dodal, lahko policiji pomaga vsak, ki se ji pridruži na družbeno sprejemljiv način, denimo preko poklica policista ali v pomožni policiji.

Višje zagrožene globe v danes sprejeti različici

Zato so na ministrstvu za notranje zadeve pripravili spremembe zakona o nadzoru državne meje in spremembe zakona o varstvu javnega reda in miru. Rešitve, ki jih je danes sprejela vlada, so vsebinsko enake, kot jih je v osnutku predvidelo ministrstvo, le zagrožene globe so v danes sprejeti različici višje.

S spremembami zakona o nadzoru državne meje tako vlada predlaga prepoved vsakršnega ravnanja posameznika ali skupine, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje, ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.

Za to kršitev je globa za posameznika najmanj 1000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini, pa najmanj 1500 evrov.

Prepoved tudi dekorativnemu orožju

S spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru pa vlada predlaga, da je dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, in druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Izjema velja, če se ti predmeti uporabljajo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah.

Predvidena globa za kršitev, kadar jo izvrši posameznik, je od 500 do 1000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, pa se posameznik kaznuje z globo od 1000 do 2000 evrov.

Nov prekršek pri uporabi oblačil

Predlog uvaja tudi nov prekršek, ki se nanaša na uporabo maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. Nošenje takšnih oblačil bo prepovedano, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. Tudi tu je predvidena izjema, če se bodo takšna oblačila uporabljala kot rekvizit na prireditvah.

Tudi za ta prekršek je določena globa od 500 do 1000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, pa se posameznik kaznuje z globo od 1000 do 2000 evrov. Ker so globe predpisane v razponu, obe noveli tudi omogočata prekrškovnim organom, da v hitrem postopku lahko izrečejo tudi globo, ki je višja od najnižje predpisane.

Pričakujejo zadostno poslansko podporo

Vlada oba predloga DZ pošilja v sprejem po nujnem postopku, Poklukar pri tem pričakuje zadostno poslansko podporo. Napovedal je še, da bodo na ministrstvu za omejitev delovanja vard in vaških straž pripravili še spremembe zakona o društvih, ministrstvu za pravosodje pa so predlagali spremembo dveh členov kazenskega zakonika. Gre za člena, ki se nanašata na lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo in na samovoljnost, je pojasnil.