Pobuda ima močno socialno noto v skrbi za prebivalstvo skozi lažje ohranjanje in vzdrževanje poštnega omrežja po celotni Sloveniji, še zlasti na podeželju.

Sindikat poštnih delavcev (SPD) je v Državni zbor RS vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah. Pri podani pobudi gre za samostojno odločitev in pobudo sindikata, ki je Pošto Slovenije o svoji nameri obvestil 24. avgusta, na dan izdane presoje pobude sindikata s strani Državnega zbora RS. Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o poštnih storitvah se je pričelo 1. septembra in bo potekalo do 30. oktobra na vseh upravnih enotah.

“Pošta Slovenije si za nujno potrebne spremembe Zakona o poštnih storitvah prizadeva že vse od leta 2013, zato se z vsebino predloga sprememb strinja. Pobuda ima močno socialno noto v skrbi za prebivalstvo skozi lažje ohranjanje in vzdrževanje poštnega omrežja po celotni Sloveniji, še zlasti na podeželju,” so nam pojasnili na Pošti Slovenije.

Ob tem na pošti dodajo tudi, da gredo predlagane spremembe v smeri ureditve ustreznega sistemskega financiranja dolgoročnega zagotavljanja predpisane kakovosti univerzalne poštne storitve (USO) ter ohranjanja in vzdrževanja poštnega omrežja. “Dejstvo namreč je, da je USO javna storitev, ki jo mora zagotavljati država, za njeno izvajalko, Pošto Slovenije, pa ob spremenjenih razmerah na trgu predstavlja vedno večji strošek in breme.”

Ključna sprememba je ta, da bo subvencioniranje univerzalne poštne storitve iz proračunskih sredstev, kadar njegovo zagotavljanje povzroča Pošti Slovenije, kot še pojasnijo na Pošti Slovenije, t. i. neto strošek kot nepravično breme, in sicer podobno, kot to poznamo na področju javnega potniškega prometa – avtobusni in železniški prevozi.

Če bo zakon sprejet, je ključna sprememba ta, da bo subvencioniranje univerzalne poštne storitve iz proračunskih sredstev, kadar njegovo zagotavljanje povzroča Pošti Slovenije, kot še pojasnijo na Pošti Slovenije, t. i. neto strošek kot nepravično breme, in sicer podobno, kot to poznamo na področju javnega potniškega prometa – avtobusni in železniški prevozi.

Vstop v uradne prostore UE Maribor omejen

Zaradi povečane nevarnosti okužbe s koronavirusom, je vstop v uradne prostore Upravne enote Maribor v času uradnih ur ponovno omejen. Vstop v uradne prostore je možen zgolj po predhodnem naročilu in sicer elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov ue.maribor@gov.si alli preko navadne pošte (Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor) ali preko telefona. Več informacij najdete TUKAJ.