Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pred kratkim pripravila delavnico o pametni specializaciji, s katero se korenito spreminja slovenska razvojna strategija, ki bo osnova za izvajanje kohezije.

Foto: Facebook/Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Nedavno je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki vodi strategijo pametne specializacije organizirala delavnico z naslovom Priprava prenovljene strategije pametne specializacije. Delavnice so se udeležili predstavniki ministrstev in devetih Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev.

Foto: Facebook/Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Foto: Facebook/Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Prenovljena strategija bo osnova za evropske kohezijske politike v prihodnjih osmih letih, državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs pa je ob priložnosti dejala: »Intenzivno pripravljamo strateške podlage, s katerimi bomo zagotovili, da bodo vsi sofinancirani projekti in programi v skladu z okvirom politike EU.« Povedala je še, da je proces prenove pametne specializacije v teku, poteka pa v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, organizacijami in koordinatorji Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev.

Pametna specializacija kot osnova za kohezijsko politiko

»Skupaj z ministrstvi smo v procesu programiranja vsebin in usklajevanja dokumentov z Evropsko komisijo v preteklih mesecih dosegli pomemben napredek. Krovne podlage za izvajanje kohezije v obdobju 2021–2027 bi tako morale biti na nacionalni ravni pripravljene do konca letošnjega leta,« je poudarila mag. Kirbiš Rojs.

»Skupaj z ministrstvi smo v procesu programiranja vsebin in usklajevanja dokumentov z Evropsko komisijo v preteklih mesecih dosegli pomemben napredek. Krovne podlage za izvajanje kohezije v obdobju 2021–2027 bi tako morale biti na nacionalni ravni pripravljene do konca letošnjega leta.«

Tako kot v preteklem obdobju bodo morale države članice pred dejanskim začetkom izvajanja nekaterih vsebin, ki bodo sofinancirane s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, izpolnjevati tudi tako imenovane omogočitvene pogoje. »Gre za strateške podlage, s katerimi bomo zagotovili, da bodo vsi sofinancirani projekti oziroma programi v skladu z okvirom politike EU,« je dejala državna sekretarka. Prenova pametne specializacije vključuje področja raziskav, razvoja in inovacij, digitalizacije, rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter področje znanja in spretnosti za pametno specializacijo.

Pametna specializacija – kaj je to?

Pametna specializacija se nanaša na nacionalne razvojne prioritete, ki vključujejo predvsem boljše sodelovanje med različnimi vključenimi deležniki, evropsko in mednarodno povezovanje, podporo inovacijam in podobno. Hkrati strategija pametne specializacije nikakor ne pozablja na zaposlenega, za katerega predvideva izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih, povečanje obsega znanja in tehnologij ter dvig podjetniške aktivnosti.