Nenadne spremembe, ki so nastale po razglasitvi pandemije bolezni COVID-19, so povzročile povečanje nekaterih duševnih obremenitev, stresa, tesnobnosti ter drugih duševnih stisk zaposlenih, ki se lahko odražajo pri delu.

Zaposleni so se med drugim soočali z zahtevnim usklajevanjem dela in družine, saj je bilo zaradi zlitja domače in delovne sfere težje vzpostaviti delovno rutino ter miselno odklopiti po končanem delovniku. Prav tako so se z dodatnimi obremenitvami srečevali zaposleni, ki so tudi starši, saj so morali prevzeti nove vloge pri šolanju mladoletnih članov družine.

Zato je brezplačna psihološka podpora zaposlenim, ki jo v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« nudijo strokovnjaki na področju duševnega zdravja, sedaj še toliko bolj pomembna. Svetovanja potekajo telefonsko in elektronsko, prav tako pa so osebna svetovanja nadomestila svetovanje preko video klicev.

Sedaj so tovrstna svetovanja v okviru projekta NAPREJ na voljo tudi vam

Duševne obremenitve se niso končale s postopnim rahljanjem ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19. Če čutite hudo duševno stisko, močno napetost, tesnobnost, potrtost ali imate samomorilne misli, poiščite strokovno pomoč!

24 ur dnevno lahko kontaktirate svetovalce na brezplačni telefonski številki 080 12 13 ali na svetovanje@naprej.eu.

Več informacij na spletni strani www.naprej.eu.