Osnovnošolska učiteljica je ogorčena nad novimi navodili Ministrstva za šolstvo glede. Prepričana je, da s tem otrokom delamo veliko škodo, saj se morajo v mesecu dni navaditi na velike spremembe, ki sicer terjajo več mesecev. Poleg tega večine sprememb še ne morejo dojeti.

Osnovnošolska učiteljica Alenka Lukač, ki je obenem tudi mati, se je iz ogorčenosti nad “eksperimentiranjem nad otroki” obrnila na predsednika vlade, Janeza Janšo.

“Ko pride do otrok, sem mnenja, da odpadeta obe, “leva” in “desna” opcija. Za njih sta LEVA in DESNA roki, s katerimi dajejo in sprejemajo OBJEME in dotike tistih, s katerimi odraščajo. Srce in možgane pa imamo vsi na sredini,” prične svoj zapis, ki ga je podelila tudi na družbenem omrežju Facebook.

Nemogoče spisan dokument

Glede na navodila Ministrstva za šolstvo, ki so ga učitelji oziroma izobraževalne ustanove nedavno prejeli v vpogled, ima učiteljica veliko pripomb.

“Otroci v vrtec ne smejo nositi svojih igrač, ne smejo se dotikati sovrstnikov, skupine se ne smejo srečevati. V prvi triadi OŠ otroci sedijo narazen, uporabljajo le svoje stvari, se ne dotikajo sovrstnikov. Oddelki se delijo. Oddelki se med seboj ne družijo. Učitelji in vzgojitelji zagotavljajo ustrezno razdaljo med otroki. To je le nekaj velikih “malenkosti” iz nemogoče spisanega dokumenta,” je prepričana.

Sila zmedena je denimo odločba, da otroke učitelji druge in tretje triade nekaj učijo od doma, nekaj v šoli. “Malo smo tu. Malo smo tam. Ne predstavljam si dela ravnateljev in njihovih pomočnikov, kako bodo zorganizirali prevoze, prehrano, dovolj učilnic, urnike, dovolj zaposlenih?”

Tega njihovi možgani niso sposobni razumeti

“Gospod predsednik, ali sama česa ne razumem prav? Kje je tu sočutje do otrok? Na mladih svet stoji. Resno? Kaj jim delamo? Mi, odrasli! Resno, resnično me skrbi. Veste za koga, za tiste otroke, ki sedaj trpijo, nimajo pogojev za optimalno učenje od doma, za tiste, ki jih je pandemija pahnila na rob preživetja. Za otroke s posebnimi potrebami.”

Kot nadaljuje, moramo z otroki spoštljivo ravnati in poskrbeti, da ob teh ukrepih ostanejo brez posledic. Vse korake bi bilo treba dobro premisliti, nova priporočila ministrstva pa to zagotovo niso.
“Tega njihovi možgani niso sposobni razumeti, tako kot mi odrasli mogoče mislimo, da bodo razumeli,” je prepričana.

Vrtec in šola za vse, ne le poskusne zajčke

Zagovarja, da se v šolo vrnejo vsi, ne le “nekateri poskusni zajčki”. Odpiranje vrtcev in šol mora potekati enakopravno za vse otroke, je prepričana. “Če pa nadaljujemo tako kot do sedaj, je potrebno zagotoviti varstvo otrok staršev, ki nimajo drugih možnosti. Predlagam, da se v organizacijo varstva poleg vzgojiteljev in učiteljev vključijo študenti višjih letnikov pedagoških smeri in morebitni brezposelni učitelji.”

Predlaga upoštevanje ocen do 13. 3. 

“Predlagam, da se prilagodijo kriteriji za sprejem v srednje šole in na fakultete in se učencem upoštevajo ocene pridobljene do 13.3.2020. Vse ostalo ni bilo pravično do njih, saj nimajo vsi enakih pogojev,” je zapisala.

Če pa bi pandemija trajala še v prihodnje pa predlaga poenotena navodila za vse in da se učni načrt priredi za takšno stanje. Prav tako predlaga, da se ob tem kaj vpraša tudi učitelje in upošteva njihovo konstruktivno mnenje, saj so v vzgojno-izobraževalni proces vendarle edini vpleteni vsak dan.

“Zadnji okrožnici in navodilom Ministrstva za šolstvo in šport jasno in glasno rečem NE! Želim druga, sprejemljiva za moje otroke in za svoje učence, ki so tudi otroci svojih staršev oz. skrbnikov. Verjamem, da nisem edina! Kot učiteljica, sem jim obljubila, da se jim ne bo povzročalo škode, ker niso NIČ krivi za nastalo situacijo. Sedaj pa to ne drži, ker ni za vse enako poskrbljeno. Kaj naj jim rečem?” se sprašuje. 

Za spremembe otroci potrebujejo nekaj mesecev

Nekaj dni prej pa se je mlada učiteljica s podobnimi očitki obrnila tudi na ministrico za šolstvo Simono Kustec. Poudarila je, da otroci potrebujejo nekaj mesecev, da se navadijo na nove razmere, tukaj pa gre za golo eksperimentiranje z otroci, ki morajo vzdrževati medosebno razdaljo.

Kdo sestavlja te dokumente in piše, naj učitelji in vzgojitelji poskrbimo, da se otroci med seboj ne mešajo, da se ne srečujejo z drugimi skupinami, razredi med seboj?!
ALI VSI NAZAJ V ŠOLO ali NEHAJTE! Izpeljimo to leto do konca na daljavo kot doslej, povejte nam, katere vsebine lahko izpustimo iz učnih načrtov, prilagodite kriterije za sprejem v srednje šole in na fakultete. Organizirajmo varstvo za otroke staršev, ki ga nujno potrebujejo, vključimo študente pedagoških smeri, brezposelne učitelje, morebitne prostovoljce, prepričana sem, da je pot. Ravnatelji, učitelji in vzgojitelji bomo pomagali pri konstruktivnem iskanju rešitev. Vključite nas!”