nevarnost

Odpoklic igrače Maša in medved

Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora odvzel več vzorcev igrač iz mehke plastike.