Državni zbor je danes soglasno potrdil tudi spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku, po kateri se spreminja višina in dodeljevanje državne podpore razvojnim projektom in dejavnostim parkovnih občin.

DZ je z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP). S spremembo se spreminja višina in dodeljevanje državne podpore razvojnim projektom in dejavnostim parkovnih občin.

Spremembe je predlagala poslanska skupina SAB. V zakonu je namreč že od leta 2010 člen, ki opredeljuje subvencije parkovnim občinam, a zaradi zahtevnosti izvedbe ni bil nikoli realiziran.

Dodeljevanje sredstev občinam v parku se naj na novo definira

V SAB so zato predlagali, da se na novo definira način dodeljevanja sredstev iz državnega proračuna občinam v parku. Tem občinam naj bi vsako leto namenili 0,2 odstotka dohodnine, pobrane v državi, znesek pa bi si župani razdelili glede na medsebojni sporazum. Poslanci so danes podprli tudi dopolnili, ki določata namensko porabo sredstev ter ustrezen nadzor nad to porabo.

V SAB so zato predlagali, da se na novo definira način dodeljevanja sredstev iz državnega proračuna občinam v parku. Tem občinam naj bi vsako leto namenili 0,2 odstotka dohodnine, pobrane v državi, znesek pa bi si župani razdelili glede na medsebojni sporazum.

Poslanec SAB Franc Kramar je v torek poudaril, da bo s spremembo zakona življenje v TNP postalo prednost. “Zaenkrat se je v vseh teh letih izkazalo, da je ta zakon cokla v razvoju lokalnemu prebivalstvu. Mislim, da je prav, da se to krivico popravi,” je dejal.

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je spomnila, da je v pripravi tudi akcijski načrt z spodbujanje in sofinanciranje investicij ter izvajanje dejavnosti v TNP. Ministrstvo do 1. junija pričakuje pripombe, sledi faza usklajevanja in nato potrditev. “Skladno s tem akcijskim načrtom bi se potem tudi porabljala sredstva, ki naj bi jih dodelil ta zakon,” je dodala.

STA