Delodajalci so morali regres izplačati do 1. julija, v primeru likvidnostnih težav pa je izplačilo prestavljeno do začetka novembra.

Slika je simbolična

Vlada je na marčevski seji sprejela predloga sprememb Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Regres mora tako biti po novem izplačan najmanj v višini minimalne plače in v razmerju, v kakršnem je delavec upravičen do letnega dopusta. Polni minimalni regres v zasebnem sektorju je višina minimalne plače v tekočem letu. V letu 2019 to znaša 886,63 evrov bruto. Delodajalci so morali regres izplačati do 1. julija, v primeru likvidnostnih težav pa je izplačilo prestavljeno do začetka novembra.

Regres izplačalo 51.254 delodajalcev

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije je regres za letni dopust za letošnje leto do 1. julija izplačalo 51.254 delodajalcev. »Glede na število delodajalcev, ki so v enakem obdobju izplačali plačo oz. nadomestilo plače, to predstavlja 71,2 odstotni delež.«. Po podatkih iz obrazcev Obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1) so delodajalci regres izplačali 193.699 delavcem, z upoštevanjem odstopanja plus/minus deset evrov, pa je bil regres v višini minimalne plače izplačan 224.697 delavcem.

Po podatkih registra davčnih zavezancev, je bilo na dan 30. junij, v delovnem razmerju 826.742 oseb. Iz predloženih REK-1 obrazcev pa je razvidno, da je bil regres izplačan 753.296 delavcem.

Lani skoraj 68.000 zaposlenih ni prejelo regresa

Podatki so iz REK-1 obrazcev glede na obdobje izplačila plače in regresa za posamezno leto za zaposlene pri RS delodajalcev; pri tem podatku so upoštevana tudi morebitna zapoznela izplačila regresa za posamezno leto. »Glede na to da nekateri delodajalci iz različnih razlogov regres zaposlenim izplačajo v naslednjem(ih) letu(ih), npr. v naslednjem letu zaposlenemu izplačajo regres, ki zaposlenemu pripada za preteklo leto, smo iz predloženih REK-1 obrazcev preverili tudi podatke o številu delavcev, ki so za posamezno leto prejeli izplačila plače, za to leto pa niso prejeli regresa,« pojasnijo na FURS.

Za neizplačilo regresa je določena globa od 3000 do 20.000 evrov.

leto število prejemnikov

2016 – 83.040

2017 – 74.443

2018 – 67.794

Inšpektoratu RS posredovali seznam 

»Glede na to, da Finančna uprava RS razpolaga s podatki o oddanih REK obrazcih, ki jih morajo delodajalci predložiti tudi ob izplačilu regresa, smo Inšpektoratu RS za delo za namen izvedbe nadzorov v njihovi pristojnosti, že posredovali seznam vseh zavezancev, ki so predložili REK-1 obrazce za izplačilo plač, v istem obdobju pa niso predložili REK-1 obrazca za izplačilo regresa,« še na FURS povedo ob koncu.