Opozoriti želijo na popolno kadrovsko podhranjenost domov za starejše, hkrati pa na vedno višje standarde oskrbe in zdravstvene nege. Ker kadra primanjkuje, so trenutno zaposleni deležni vse večjega psihičnega in fizičnega pritiska.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je pozvala zaposlene v domovih za starejše in zavodih za odrasle s posebnimi potrebami, da danes ob 13.30 za 15 minut zapustijo prostore domov oz. zavodov in s tem izrazijo nestrinjanje s stanjem skrbi za starejše. V skupnosti opozarjajo na kadrovsko podhranjenost domov in neustreznost navodil ob epidemiji.

Kot so zapisali, bodo tako “mirno, a jasno in odločno zahtevali konec samovolje pristojnih, neustreznih, nestrokovnih in nedoslednih navodil ter sistemske diskriminacije starejših”.

Kot so poudarili v začetku tedna, ministrstvo za zdravje ni oblikovalo enotne in strokovno utemeljene strategije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa v domovih za starejše. Opozorili so, da so domovi za starejše epidemijo pričakali povsem zasedeni in kadrovsko podhranjeni, pri preprečevanju in zajezitvi širjenja koronavirusa pa so ostali prepuščeni sami sebi. Kot so navedli, so že marca ministrstvu za zdravje predlagali osamitev vseh stanovalcev s koronavirusno boleznijo 19 na drugih lokacijah, kar se je v tujini izkazalo kot dobra praksa.

“Domovi za starejše se tako vseskozi soočajo ne le z izzivi, ki jih prinaša nov in slabo poznan virus, temveč tudi s številnimi navodili in zahtevami pristojnih, ki se nenehno spreminjajo in ne upoštevajo najboljših domačih in tujih praks,” so pojasnili.

Ob današnji prekinitvi dela bodo zaposleni upoštevali vse ukrepe za preprečevanje in zajezitev okužb s koronavirusom, poskrbljeno bo tudi za zdravje, varnost in dobro počutje stanovalcev, so napovedali v skupnosti.

Tudi v domu Danice Vogrinec se bodo pridružili akciji

Direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič sicer na problematiko razmer v domovih za starejše opozarja že vrsto let, velikokrat tudi osamljeno, ko vsi ostali molčijo. Prepričan pa je, da je sedaj epidemija prikazala realno stanje po slovenskih domovih za starejše, katerim kritično primanjkuje kadra, ki v iskanju boljših delovnih pogojev odhajajo v bogatejše države Evrope.

»Tudi mi se bodo simbolično pridružili akciji Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, zaradi zaščite stanovalcev pa bomo to organizirali skrajno previdno, s povečanimi razdaljami med zaposlenimi. Verjetno se bodo protestu pridružili tudi stanovalci prve hiše na svojih balkonih. S tem želimo pokazati na nujnost enakovredne obravnave vseh državljanov. Stanovalci domov za starejše niso drugorazredni državljani,« je za Maribor24 pripomnil Marko Slavič.

Opozoriti želijo na popolno kadrovsko podhranjenost domov za starejše, hkrati pa na vedno višje standarde oskrbe in zdravstvene nege. Ker kadra primanjkuje, so trenutno zaposleni deležni vse večjega psihičnega in fizičnega pritiska.

Sosednje države, največ verjetno Avstrija, so uspešno novačile kvalitetne kadre z našega prostora, s tem pa še bolj osiromašile slovenske domove za ostarele. »Tudi normativi so izjemno zastareli, pa še teh ne moremo zapolnit z obstoječimi kadri, ker jih več ni. Nujno je potrebno temeljito pristopiti k celoviti prenovi sistema. Epidemija je ta sistem dobro razgalila, nakazuje poleg kadrovske podhranjenosti kaže predvsem na neustrezno strategijo države.«

V trenutnih razmerah morebitno obolelih recimo ne morejo samoizolirati, saj so stanovalci nameščeni v dvo-, celo v  več-posteljnih sobah. V primeru samoizolacij, ki se izvajajo doma, pa slednje v nekaterih domovih ni mogoče, ker so nameščeni v dvo in večposteljnih sobah. »Z okuženimi nimamo kam,« je jasen Slavič.