Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropsko podporo projektu Zasavski podjetniški inkubator. Za dva milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,2 milijona evrov.

Slika je simbolična

Namen naložbe je ureditev ustrezne infrastrukture na območju ekonomsko poslovne cone v Gabrskem pri Trbovljah.

Na ta način naj bi zagotovili kakovosten prostor za zagon novih visokotehnoloških podjetij, učenje in raziskovanje, druženje, deljenje znanja in izkušenj, so danes sporočili iz omenjene službe.

Naložba zajema tudi nakup prostorov in prenovo ter rušenje

Navedli so tudi, da naložba zajema nakup poslovnih prostorov in nezazidanih zemljišč, rušenje obstoječe stavbe na mestu nekdanje trboveljske trgovine Papaje v Gabrskem in izgradnjo poslovnih prostorov, nakup in vzdrževanje potrebne opreme za delovanje in funkcionalnost inkubatorja, storitve zunanjih izvajalcev ter izdelavo potrebne dokumentacije.

Zasavski podjetniški inkubator bo obstoječim ali novonastalim mikro, malim in srednjim podjetjem na 600 kvadratnih metrov površin omogočal spodbudno okolje za nastanek inovativnih idej in tako spodbujal razvoj podjetij, ki bodo pripomogla k načrtovani razvojni specializaciji regije.

Dela na gradnji inkubatorja pa se bodo začela predvidoma še letos in končala leta 2021.