Državni zbor se bo ta teden sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke se nanašajo na ukrepanje ob epidemiji novega koronavirusa. Med drugim bo potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke prvega paketa interventnih ukrepov. O usmeritvah šolanja na daljavo pa bo razpravljal pristojni odbor.

Državni zbor se bo v torek in sredo sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke se nanašajo na ukrepanje ob epidemiji novega koronavirusa. Med drugim bo potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke prvega paketa interventnih ukrepov, ki velja od 11. aprila.

Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje jamstvene sheme v višini dve milijardi evrov, s katero bo država jamčila za posojila podjetij pri poslovnih bankah.

Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z ročnostjo do pet let, sklenjena med 12. marcem in 31. decembrom letos, namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.

220.000 novih upravičencev do solidarnostnega dodatka

Z novelo zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa se med drugim širi nabor upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.

K enemu milijonu upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka predlog novele zakona dodaja še približno 220.000 novih, med njimi prejemnike starševskega dodatka, rejnike in izredne študente. Poleg tega se bodo nekoliko omilili pogoji za subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju ter pomoč samozaposlenim.

Znova tudi ustne obravnave v nenujnih zadevah

DZ bo ob tem obravnaval tudi novelo zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah, vendar slednjim ne bo treba narediti ničesar. Znova bodo ob ustreznih zaščitnih ukrepih možne tudi ustne obravnave v nenujnih zadevah.

Prihodnji teden je pričakovati tudi izredno sejo DZ, na kateri bi lahko obravnavali vladne predloge sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o vseh treh predlogih zakonov, povezanih z blaženjem posledic epidemije. O sklepih bi DZ lahko odločal takoj po tistem, ko oz. če bo državni svet sporočil, da ne bo zahteval vetov na omenjene zakone.

Odbor za izobraževanje o pomanjkljivih usmeritvah šolanja na daljavo

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v četrtek na zahtevo LMŠ razpravljal o po njihovem mnenju pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok.

Kot so izpostavili v zahtevi za sklic seje, sta glavna naloga in odgovornost ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec v času epidemije covida-19 skrb za izvedbo okrnjenega učnega procesa.

V LMŠ zato predlagajo sklepe, s katerimi bi ministrstvo za izobraževanje pozvali, naj prevzame odgovornost s pleč pedagoških delavcev in v tednu dni zainteresirano javnost seznani z vsemi možnimi scenariji, povezanimi z načini nadaljevanja in zaključka šolskega leta, učiteljem in profesorjem pa posreduje nedvoumna navodila glede njihovega dela ter doseganja učnih ciljev.

Mandatno-volilna komisija o spremembah v sestavi preiskovalnih komisij

Mandatno-volilna komisija DZ bo v torek pred izredno sejo DZ obravnavala predlog sprememb sestave in imenovanja članov ter vodstva štirih parlamentarnih preiskovalnih komisij. To je potrebno tudi zaradi odhoda nekaterih poslancev, ki so vodili ali bili člani ali v vodstvu komisij, v vladne vrste.

Med drugim bodo morali imenovati novo vodstvo komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Komisijo je vodila Jelka Godec, ki jo je vlada imenovala za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade.

Prav tako je iz poslanskih klopi v kabinet predsednika vlade odšel Žan Mahnič (SDS), ki je predsedoval preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Tako bo DZ imenoval novega predsednika in tudi nekaj drugih članov v sestavi komisije.

STA