Ob upoštevanju priporočil NIJZ lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Kot so zapisali na straneh vlade, so na primer športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja, npr. tek, kolesarjenje, golf, joga, ali tiste, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki – npr. tenis, badminton, balinanje.

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.

“Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske,” pojasnjujejo.