Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, s katerim želi spodbuditi ponovni zagon poslovanja podjetij, ki delujejo v obmejnih območjih in so bila med epidemijo koronavirusa še posebno prizadeta.

Višina sredstev razpisa obsega 5 milijonov evrov, kar 3,7 milijona evrov pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Sredstva bodo podjetjem zagotovljena v obliki nepovratne pomoči in bodo namenjena za naložbe, zunanje storitve in plače. Za finančno podporo se bodo lahko potegovala podjetja z več kot 10 ali manj kot 50 zaposlenimi in so imela v času epidemije COVID-19 težavo s poslovanjem zaradi zaprtja mej in omejevanja prehodov.

Danes bo objavljen #javnirazpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih…

Objavil/a EU Skladi dne Petek, 04. september 2020

»Z razpisom bo možen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih,« so prepričani na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Denar za mala podjetja s predelovalno dejavnostjo

»Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR,« pojasnjujejo na Ministrstvu. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.