Sindikat osebne asistence (SOA) in Svobodni sindikat Slovenije sta na Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovila javni poziv z jasnim sporočilom, naj ministrstvo neha ovirati izplačilo kriznega dodatka osebnim asistentom. Prepričani so, da so do njega upravičeni in si ga, glede na naravo dela, tudi zaslužijo.

Minister Janez Cigler je po njihovih besedah v Odmevih na javni televiziji obljubil, da bodo osebni asistenti dodatek prejeli, vendar so v polovici aprila izvajalci osebne asistence prejeli elektronski dopis, ki ministrovo obljubo postavlja na laž.

Sindikat osebne asistence in Svobodni sindikat Slovenije sta zato odgovornim za področje osebne asistence na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslala sledeči poziv, ki ga javno podpirata tudi izvajalca osebne asistence NAOS, Natalija Spark s.p in Zavod Brez ovir so.p. Poziv objavljamo v celoti.

Minister je dodatek obljubil v Odmevih

Spoštovani,

V sredo, 1. aprila 2020, je minister Janez Cigler Kralj v Odmevih Radiotelevizije Slovenija zagotovil, da bodo osebni asistenti lahko koristili ukrepe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid -19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174682938, od 09:15 dalje o osebni asistenci):

“[O]ni bodo tudi – po tem zakonu, ki je danes na odboru za finance v državnem zboru, jutri pa predvidoma v državnem zboru na plenarki – deležni, oziroma bodo lahko koristili ukrepe. Če pa bodo ostali na delu, kar je zelo zaželeno, saj invalidi … potrebujejo osebno asistenco … bodo pa nagrajeni ustrezno, tako kot je v zakonu tudi določeno.”

Državni zbor je ZIUZEOP sprejel 3. aprila, objavljen je bil 10. aprila 2020, v veljavo pa stopil 11. aprila 2020.

V dopisu ministrove besede postavljene na laž

Dne 14. aprila 2020 pa je podsekretarka Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Simona Kamšek v imenu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izvajalcem osebne asistence poslala elektronski dopis, ki ministrove besede postavlja na laž. Po njeni razlagi osebni asistenti, ki delajo v času epidemije COVID-19, niso upravičeni do kriznega dodatka po 33. členu ZIUZEOP, ker naj bi bili izvajalci osebne asistence posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije.

Taisti dopis zavrača tudi možnost, da bi osebni asistenti prejeli dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ker naj bi do njega bili “upravičeni le javni uslužbenci, ki so pri delu neposredno izpostavljeni virusu covid-19”.

Istega dne se je Sindikat osebne asistence (SOA) na ta dopis odzval z opozorilom o napačni razlagi ureditve in zahtevo po izplačilu kriznega dodatka.

Ministrstvo danes vnovič opozarjamo, da izvajalci osebne asistence NISO posredni uporabniki proračuna: niti po zakonu o javnih financah, niti po pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov; noben izvajalec osebne asistence ni javni zavod; prav zato tudi nobeden ni v Seznamu neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov z dne 31. 3. 2020.

Ministrstvo danes vnovič opozarjamo, da izvajalci osebne asistence NISO posredni uporabniki proračuna: niti po zakonu o javnih financah, niti po pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov; noben izvajalec osebne asistence ni javni zavod; prav zato tudi nobeden ni v Seznamu neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov z dne 31. 3. 2020.

Prepričani so, da so do dodatka upravičeni in si ga, glede na naravo dela, zaslužijo

V skladu z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (1. in 2. točka 33. člena) so vsi izvajalci osebne asistence oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu marcu (za obdobje od 13.3. do 31.3.), aprilu in maju 2020, vsi zaposleni, ki v času epidemije opravljajo svoje delo, pa upravičeni do kriznega dodatka v višini 200 EUR (oz. sorazmernega dela). Izvajalce pozivamo, da naj skladno z določili 71. člena ZIUZEOP osebnim asistentom izplačajo tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

Ne silite nas, da nezakonita navodila preverjamo na sodišču!

SOA skupaj s Svobodnim sindikatom Slovenije, sindikatom dejavnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in podpisanimi izvajalci zato vnovič poziva MDDSZ, naj spoštuje zakonodajo, preneha ovirati izplačilo kriznega dodatka osebnim asistentom in vsem zaposlenim na področju osebne asistence, prekliče svoj dopis z dne 14. aprila in izvajalcem osebne asistence pojasni, da se sredstva, prihranjena z oprostitvijo plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v skladu z zakonodajo namensko uporabljajo za izplačilo kriznega dodatka. Ne silite nas, da nezakonita navodila preverjamo na sodišču!