Pri testiranju je bilo ugotovljeno, da vsebuje presežene vsebnosti ftalatov in ne ustreza uredbi o varnosti igrač.

Vir: Zdravstveni inšpektorat RS

Mercator je sporočil Zdravstvenemu inšpektoratu RS, da jih je dobavitelj BrandLoyalty Special Promotions BV iz Nizozemske obvestil, da zaradi neustreznosti umika eno sličico od skupnih 144.

Sličico lahko vrnete v eno izmed poslovalnic

»Gre za sličico s številko 114 v kompletu nalepk Vrečka Disney Mali šef nalepke gratis s črtno kodo 8718973039003, z loti M.FR.06F.11A.01.0042, M.FR.06F.11A.02.0043, M.FR.06F.11A.02.0044, M.FR.06F.12A.02.0047, M.FR.06F.12A.02.0048. Razlog je presežena vsebnost ftalatov le v sličici 114, ostale nalepke so skladne,« so zapisali na spletni strani. Dodali so, da distributer obvešča, da  lahko sličico vrnete v eno izmed njihovih poslovalnic.

Lahko predstavlja tveganje za zdravje

Pri testiranju je bilo ugotovljeno, da vsebuje presežene vsebnosti ftalatov in ne ustreza uredbi o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami), kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.