Izdelek ima previsoke vsebnosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH).

Podjetje Zakladi narave je odpoklicalo konopljino olje Naturata (250 ml), in sicer zaradi previsokih vsebnosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH). Kupci naj izdelek vrnejo v prodajalno ali ga zavržejo, je danes objavila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Izdelek vrniti ali zavreči

Lot izdelka je 16938, rok uporabe 1. februar 2020. Uprava za varno hrano kupce poziva, naj izdelek vrnejo na mesto nakupa, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.