V skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji se spreminjajo tudi ukrepi v kinodvoranah in gledališčah.

V skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 18. 5. 2020, se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 50 ljudi in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ.

Več sledil.