Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je objavila datume izplačil v tem mesecu. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure. Otroški dodatek in državna štipendija se izplačujeta za pretekli mesec. Denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč in varstveni dodatek se izplačujejo za tekoči mesec.

Slika je simbolična

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je objavila datume izplačil v tem mesecu:

  • 10. 8. izplačilo državne štipendije
  • 12. 8. pomoč ob rojstvu otroka in starševski dodatek
  • 13. 8. otroški dodatek, dodatek za veliko družino in dodatek za nego otroka
  • 14 .8. delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila, delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
  • 20. 8. denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč
  • 31. 8. varstveni dodatek, komunikacijski dodatek

Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure. Otroški dodatek in državna štipendija se izplačujeta za pretekli mesec. Denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč in varstveni dodatek se izplačujejo za tekoči mesec.