Predlog nove kmetijske zakonodaje vpeljuje spremembo definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva, uredili pa bi se naj tudi roki za kmetijske in živilske proizvode, ravnanje v preskrbi s hrano in podobno. Novi Zakon o kmetijstvu lahko sooblikujete tudi vi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, pri čemer se osrednja sprememba zakona nanaša na spremenjeni definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva.

Pri predlogih nove kmetijske zakonodaje gre za spremembe, ki so bile v javni obravnavi že v lanskem letu, spremenjeni deli zakonov pa se nanašajo predvsem na definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva, nove ureditve s področja plačilnih rokov za hitro pokvarljive in druge kmetijske in živilske proizvode, nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano, delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in postopkov delovanja izvršilnega organa.

Posodobitev terminologije

Definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva se spreminjata predvsem zaradi potrebne uskladitve nacionalne ureditve s predpisi Unije. Ti določajo, da je kmet subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kmetijsko gospodarstvo pa je objekt, s katerim kmet upravlja.

📢 [NAPOVEDUJEMO] Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo poslalo Predlog zakona o…

Gepostet von Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano am Dienstag, 21. Juli 2020

Predlogi posodobljene kmetijske zakonodaje določajo še, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki se lahko opravlja v obliki poslovnega subjekta. Kmet, ki je fizična oseba in ne samostojni podjetnik, se imenuje kmet posameznik, po sedanji zakonodaji nosilec kmetije, njegovo kmetijsko gospodarstvo pa je poimenovano kmetija.

Kmet, ki je fizična oseba in ne samostojni podjetnik, se imenuje kmet posameznik, po sedanji zakonodaji nosilec kmetije, njegovo kmetijsko gospodarstvo pa je poimenovano kmetija.

Nova zakonodaja prinaša spremembe tudi v družino kmeta posameznika, saj so lahko družinski člani, ki bivajo na istem naslovu kot kmet posameznik, pripisani le enemu kmetu posamezniku, na enem naslovu pa je lahko prijavljen le en kmet posameznik.

Zakon tudi nad kakovost slovenskih tal

Predlog nove zakonodaje se dotika tudi kakovosti kmetijskih tal in gnojenja. Predlagana je vzpostavitev sistematičnega spremljanja stanja kmetijskih tal, vsi podatki analiz pa bi se vodili v enotni podatkovni zbirki. Do sedaj gnojenje zakonsko ni bilo urejeno, kar je povzročalo številne težave, z novostjo pa bi bilo za kakovost tal in posledično kmetijskih pridelkov veliko bolj poskrbljeno.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu najdete na naslednji povezavi, javna obravnava pa bo trajala do vključno 10. avgusta, do takrat pa lahko podate tudi pisne pripombe.

Nova zakonodaja bi sicer prinesla še spremljanje bilance organske snovi in hranil v kmetijskih tleh, poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike, ureditev ukrepov inšpekcije, organizacijo kontrole in certificiranja hmelja in hmeljnih proizvodov in drugo. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu najdete na naslednji povezavi, javna obravnava pa bo trajala do vključno 10. avgusta, do takrat pa lahko podate tudi pisne pripombe.