Maja je NIJZ začel s šesto nacionalno raziskavo o vedenjskem slogu Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020. S pomočjo zbranih rezultatov bodo strokovnjaki lažje načrtovali bodoče programe za izboljšanje zdravja prebivalcev, zato tiste, ki so prejeli vprašalnik, naprošajo, da ga izpolnijo in vrnejo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v maju začel šesto nacionalno raziskavo o vedenjskem slogu Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020. Na osnovi zbranih rezultatov bodo strokovnjaki lažje načrtovali bodoče programe za izboljšanje zdravja prebivalcev na ravni države in samih regij, zato izbrane pozivajo k sodelovanju, so zapisali na NIJZ.

Rezultati raziskave bodo omogočili vpogled v aktualno zdravstveno stanje ter različna vedenja in navade, ki lahko zdravje varujejo ali ga ogrožajo. Cilj je ovrednotiti življenjske navade in vedenjske dejavnike tveganja, ki so povezani z zdravjem, zlasti s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in prebavil. Pridobljeni podatki v letošnji raziskavi bodo pokazali tudi, kako je na življenjski slog državljanov vplivala epidemija covida-19.

Cilj je ovrednotiti življenjske navade in vedenjske dejavnike tveganja, ki so povezani z zdravjem, zlasti s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in prebavil. Pridobljeni podatki v letošnji raziskavi bodo pokazali tudi, kako je na življenjski slog državljanov vplivala epidemija covida-19.

Rezultati bodo obenem omogočili primerjavo podatkov med slovenskimi regijami. Prejšnje raziskave so namreč pokazale, da se regije razlikujejo v umrljivosti in zbolevanju za nekaterimi boleznimi ter v socialno-ekonomskih kazalnikih. Rezultati bodo omogočili tudi primerjavo s podatki iz preteklih raziskav, ki jih je NIJZ izvedel v letih 2001, 2004, 2008, 2012 in 2016.

V raziskavo bo vključenih 17.500 naključno izbranih prebivalcev Slovenije med 18. in 74. letom starosti. V anketi odgovarjajo na vprašanja o svojem zdravju, počutju, o kadilskih, pivskih, prehranjevalnih in gibalnih navadah, o zagotavljanju varnosti v cestnem prometu in navadah glede koriščenja nekaterih zdravstvenih storitev.

Ker bo uspeh raziskave odvisen od pripravljenosti za sodelovanje vseh, ki so prejeli vprašalnik, jih na NIJZ prosijo, naj ga izpolnijo in vrnejo po pošti. Nanj lahko odgovorijo tudi na spletni strani NIJZ, za kar potrebujejo svoje osebno geslo, navedeno na prvi strani pisma, prejetega po pošti.

Ker bo uspeh raziskave odvisen od pripravljenosti za sodelovanje vseh, ki so prejeli vprašalnik, jih na NIJZ prosijo, naj ga izpolnijo in vrnejo po pošti. Nanj lahko odgovorijo tudi na spletni strani NIJZ, za kar potrebujejo svoje osebno geslo, navedeno na prvi strani pisma, prejetega po pošti.

STA