Pri nabiranju gozdnih plodov je potrebno upoštevati precej pravil, če pa jih kršimo in nas pri tem ujame inšpekcija, nam grozi tudi visoka finančna kazen.

Pred nami je sezona nabiranja gozdnih plodov, bog in kostanjev. Gozdovi pa so žal polni tudi nabiralcev, ki plodove nabirajo bodisi v prevelikem številu bodisi na nepravilen način. Če vas pri delu ujame inšpekcija, pa sledijo tudi visoke kazni. Andrej Drašler, Direktor inšpekcije za gozdarstvo je za Maribor24 razložil, kako pravilno nabiramo gozdne plodove in kakšne kazni so predvidene, če veljavna pravila nabiranja kršimo.

Posamezni obiskovalec gozda lahko dnevno nabere največ 2 kilograma gob in kostanjev ter 1 kilogram zelnatih rastlin. Z globo od 200 evrov do 400 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki pri rekreativnem nabiranju gob preseže dovoljene količine.

Največ 2 kilograma gob/kostanjev in 1 kilogram zelnatih rastlin

Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv, plodov, mahov in kostanja ter 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.

Lastnik gozda mora dovoliti rekreativno nabiranje

Nadzor nabiranja gob ter nabiranja plodov, zelnatih rastlin in mahov gozdarska inšpekcija v skladu s programom dela vrši občasno na podlagi prijav in ob intenzivni rasti gob. Poleg gozdarske inšpekcije nadzor nad določbami Uredbe o varstvu samoniklih gliv vrši še inšpekcija za varstvo okolja in nadzorne službe za varstvo parkov.

Gozdarska inšpekcija hkrati z nadzorom nabiranja gozdnih sadežev in plodov običajno vrši še nadzor vožnje v naravnem okolju. “Lastnik gozda mora v lastnem gozdu po določbah Zakona o gozdovih dopustiti rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi,” pojasnjuje Drašler.

Pri nabiranju gob je potrebno upoštevati posebna določila

Po določilih Uredbe o varstvu samoniklih gliv mora nabiralec gob spoštovati spoštovati naslednja pravila:
1.      goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
2.      prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje,
3.      gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
4.      gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži (košara).

Z globo od 208,65 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki pri nabiranju gob ne spoštuje navedenih pravil.