Finančna uprava Republike Slovenije je oklicala 2. javno dražbo za mobilne telefone Apple Iphone 7 32 GB Black, ki so bili zarubljeni.

Finančna uprava Republike Slovenije je oklicala 2. javno dražbo za mobilne telefone Apple Iphone 7 32 GB Black, ki so bili zarubljeni. Telefoni bodo na voljo v sklopih po več komadov.

Javna dražba bo potekala dne 25. 8. 2020 ob 11.00 (za premičnine navedene v oklicu od zaporedne številke 1 do 5) in dne 26. 8. 2020 ob 11.00 (za premičnine navedene v oklicu od zaporedne številke 6 do 10), na naslovu Špedicija Goja, Rajšpova 22, 2250 Ptuj.

Premičnine se prodajajo na javni dražbi po navedenih sklopih po načelu VIDENO – KUPLJENO, so brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.

Ogled premičnin je možen dne 24. 8. 2020 od 11.00 do 11.30 v skladišču na dražbenem prostoru. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. št. 02 512 26 00 (Marko Grobelnik) vsak delovni dan med 8.00 in 11.00 do dneva javne dražbe.

Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša 10 % izklicne cene premičnin za določen sklop, vendar pa znesek ne more biti nižji od 40 evrov.

Zaporedna številka. Število kosov Predmet prodaje Izklicna cena v EUR Stopnja DDV v %
1. 40 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 6000 22
2. 36 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 5400 22
3. 32 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 4800 22
4. 28 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 4200 22
5. 24 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 3600 22
6. 20 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 3000 22
7. 16 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 2400 22
8. 12 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 1800 22
9. 8 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 1200 22
10. 4 MOBILNI TELEFONI APPLE IPHONE 7 32 GB BLACK 600 22

 

Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine pogoj za udeležbo na javni dražbi

Vplačana varščina bo kupcu šteta v kupnino. Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena oziroma predloženi instrument zavarovanja sproščen najpozneje v petih dneh po zaključku javne dražbe.

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnine se prodajo ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno.

Več na tej povezavi.