Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

V ponedeljek, 18. maja je bilo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov, in sicer 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov. Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

Ob tem je prihajalo do številnih nejasnosti kdo je upravičen do dodatka in kdo ne, zaradi česar so na Ministrstvu za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti dodatno pojasnili, kako s tem.

Upokojenci so dodatek že prejeli

“Dodatno pojasnjujemo, da so do dodatka upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka za mesec april, ki niso hkrati sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, ki je že bil izplačan,” so zapisali.

Torej, če ste sami ali kateri od vaših družinskih članov bili upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, potem do enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, niste upravičeni.