Izstopajo zlasti P+R parkirišča, javni potniški promet, polnilne postaje za električna vozila, zaprtje širšega dela mestnega jedra in najava prvega e-avtobusa.

FOTO: Nik Rovan

Ocenjevanje je potekalo v okviru 2. konference o e-mobilnosti v občinah, Ljubljana pa je zmagala na podlagi seštevka ocene strokovne komisije in zbranih glasov v spletni anketi.

Članica strokovne komisije Maša Švab (Gen-i Sonce), ki je Ljubljani prisodila prvo mesto, je svojo odločitev obrazložila: »MOL se je zares izkazala s širokim naborom ukrepov, ki podpirajo trajnostno mobilnost in so širše, kot le neposredna e-mobilnost. V tem obziru je še posebej potrebno poudariti P+R parkirišča, ki so se dejansko transformirala v multimodalna vozlišča, ki podpirajo tako klasično e-mobilnost kot mikro e-mobilnost, ter javni potniški promet. Tudi zaprtje širšega dela mestnega jedra, veliko število javnih polnilnih postaj za električna vozila ter najavljeni prvi e-avtobus v letu 2021 so dokaz, da Ljubljana s trajnostno politiko misli resno. Kjer pa še obstaja potencial razvoja je zagotovo oskrba vseh naštetih ukrepov z zeleno električno energijo ter merjenje zmanjšanja ogljičnega odtisa mesta, saj bi slednji zares pokazal, kakšen je učinek ukrepov.”

Elektromobilnost podpirajo s številnimi ukrepi

FOTO: Doris Kordić

FOTO: Nik Rovan

FOTO: Vita Kontić

V Mestni občini Ljubljana sledijo temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomestiti dosedanji prometni sistem z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

V tem obziru je še posebej potrebno poudariti P+R parkirišča, ki so se dejansko transformirala v multimodalna vozlišča, ki podpirajo tako klasično e-mobilnost kot mikro e-mobilnost, ter javni potniški promet. Tudi zaprtje širšega dela mestnega jedra, veliko število javnih polnilnih postaj za električna vozila ter najavljeni prvi e-avtobus v letu 2021.

Že maja 2013 so sprejeli Strategijo elektromobilnosti v Mestni občini Ljubljana, ki je predvsem nadgradnja vseh že sprejetih trajnostno naravnanih strategij in ukrepov. “V sklopu projekta zelene prestolnice Evrope 2016 smo predstavili tudi nov sistem souporabe vozil – v celoti električni »car sharing« model Avant2Go, v katerem so v uporabi izključno električna vozila. Meščanom je za brezplačno uporabo na voljo šest električnih vozil Kavalir, javno podjetje Ljubljanski potniški promet pri izvajanju storitev prevoza na klic uporablja 20 električnih avtomobilov Eurban, na voljo pa sta tudi električni turistični vlakec Urban in polnilnice za električna vozila; na javnih površinah jih je trenutno več kot 150.”

Meščanom je za brezplačno uporabo na voljo šest električnih vozil Kavalir, javno podjetje Ljubljanski potniški promet pa pri izvajanju storitev prevoza na klic uporablja 20 električnih avtomobilov Eurban.

“Med službenimi vozili mestne uprave in javnih podjetij Mestne občine Ljubljana poleg do okolja prijaznih vozil na metan uporabljamo tudi električna vozila”.